“Rahatja günlerňi ýa:t etdim saňa...” - Halanlaryma goş
Teswirler:
4245Gytyndan
Perizat
23.02.2021 / 21:20:17
Ýerini bilip sözleseñ,ýüziñ nury dökülmez.

+2

Elleriñize güller bitsin galamyñyzyñ ujy ýiti bolsun gowy gośgy👍
4345Öwreniji
Guduz_Official
23.02.2021 / 22:29:56
+1
Gowy gosgy eken dos
4213Gytyndan
yyldyz
24.02.2021 / 02:57:38
Haýat bazen bize istediklerimizi vermese bile, gerçek armağan haýatin ta kendis

+1

Goshgy Yazasym gelya diyip yazypsynyza ahyrym
Gaty gowy bolupdr 👍

182Betinden
Gumlygelin
24.02.2021 / 05:24:22
+2
yyldyz, Ýazañda şeýdip ýazaýsañ👍
4221Gytyndan
Aýperi
24.02.2021 / 08:34:39
+3
Sen hakda “gepledip” ähli setirin,
Döretdim kalp ysly goşgy hataryn.
Uçuber erkana, üwräp öterin,
Ylham ganatymy bat etdim saňa.

Liriki gahrymanyňa ganat bitirjek setirleriň dürdänesi bu. Molodis! ))
Galamyň ýiti, gadamyň batly bolsun!
2124Gytyndan
MRX
24.02.2021 / 15:32:16
Каждый видит то, что хочет видеть.

+2

Gaty gowy. Kitap etdiňizmi goşgularyňyzy?

3696Betinden
Pegas
24.02.2021 / 17:14:19
+0
MRX, ýok.
4147Täzeje
Сооон
24.02.2021 / 20:23:32
+3
inni beýtme
339Özümiziňki
Mergen
24.02.2021 / 22:47:57
+1
Aý berekella, ýazañda ýazan şekilli ýazýañ tuweleme
Soňky teswirler
:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 11:18:51)
Tiko, Minnetdar dost,wip üçin sag bol :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Chary (Bu gün, 11:05:00)
Etegi suwlakly,seri gubarly, Daglaryň üstüne bulut gerindi. Magtymguly Garlyň ,,Daglary" ýaly, Daglar gümmürlendi, Diýmek,mart geldi. Ine,siller gaýdar ömür mysaly, Meseler,peseler–topraga howlar. Ze... dowamy
Edebiýat | MART GELER WELIN!
Zyyada (Bu gün, 10:48:23)
Gowy tymsal Çary aga. Edep terbilýeli... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 10:42:47)
Sen yok gyzygy yok Nowcha gelda jor barik... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen ýok
♡☆Hatyja☆♡ (Bu gün, 10:24:57)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen