Adam alaýhyssalamyň topragynyň alynmagy - Halanlaryma goş
Teswirler:
Soňky teswirler
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)
Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:14:12)
Nara, pylan diýip bolmaz.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:35)
HUAWEI, tanamasaň, bir zat diýmek geregem däl saňa.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:10)
Gowy goshgular... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
HUAWEI (Bu gün, 16:50:38)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen