Paradoks - Halanlaryma goş
Teswirler:
296Betinden
Chary
22.02.2021 / 12:27:49
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !

+4

Kä bir adam bolýar,ondan "Näme üçin Allatagalaň hak ýoluna düşeňok ?—diýip sorasaň,ol aýdýar "Allah şony kalbyma guýanok,guýsa düşjek"—diýip özünde günä goýman Allatagalany günäkärleýär. Aslynda Allatagala her bir hak ýoly isleýäniň kalbyna şony guýýar,eger kalbyny toba edip arassalap goýsa,ýöne käbirleri kalbyny haram zatlar bilen,haram işler bilen hapalap ol ýere oňat zat guýar ýaly edenok.
4247Özümiziňki
Garrybay
22.02.2021 / 18:25:49
1000 km hem 1 ädimden başlaýar

+1

+++++
4332Täzeje
Uchgun
22.02.2021 / 19:56:44
+1
Ămin.
4223DOST
Hatyja [1s]
23.02.2021 / 09:09:20
☆Adam bolgun balam-baran yeriñde☆

+1

Ölmakak toba ederisda diyenlerem gördik hamala haçan öljegin bilyan yaly.
4347Täzeje
Arsi
23.02.2021 / 09:41:56
+1
Âmin Alhamdulillâh
Soňky teswirler
Aýperi, Köp sag boluň!... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
Zyyada (Bu gün, 18:19:04)
Ajayyp gowy mowzuk... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
HUAWEI (Bu gün, 18:11:47)
Gaýalaryň gary eräp bireýýäm, Pyntyklady pisse bilen badamlar. Pikir beriň, ahmal galmaň, tijeniň: - Bahar gelýär, bahar gelýär, adamlar! H. Kuliýew Bu dünýämiz täze görke gelipdir,... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
Aýperi (Bu gün, 18:04:01)
Asuda_durmush, sagbol, bolýa mowzuk aç sizem? Mowzugy doly okadyňyzmy?... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
San-Rio (Bu gün, 17:56:25)
Arzuwlar hasyl bolsun.... dowamy
Gürrüňdeşlik | BAHAR BAYRAMY
Aýperi (Bu gün, 17:46:13)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen