Goşgujyk - Halanlaryma goş
Teswirler:
2104Öwreniji
Shafran
21.02.2021 / 23:34:09
Boş sözleri aýdyň birek-birege..

+2

Haladym, sotsetde lentama goysam avtoryn garshylygy yokdura?

3696Betinden
Pegas
21.02.2021 / 23:35:12
+2
Shafran, ýokdur.
2104Öwreniji
Shafran
21.02.2021 / 23:36:10
+2
Minnetdar
182Betinden
Gumlygelin
22.02.2021 / 05:22:32
+2
Sapa goşgyñ ady bu goşga mynasyp däl.Ene hakdaky bu ullakan goşga goşgujyk diýip ýüzleý at dakmak dogry däl jigim.Awtory özüñ bolsañ adyny üýtgetmegñi haýyş edýän!!!
4221Gytyndan
Aýperi
22.02.2021 / 00:32:22
+2
Alty kupletden ybarat, çuň manyly gowja "goşgujyk" eken. ))
571Täzeje
Miss.Dior
22.02.2021 / 21:46:48
+1
haý bezzat diýsanim
3266Özümiziňki
Arzuw
24.02.2021 / 10:11:06
Sahi nedir sevmek, bir muma ateş olmak mi yoksa yanan ateşe dokunmak mi

+0

izwini, + basjakgam, - basyldy
Soňky teswirler
Etegi suwlakly,seri gubarly, Daglaryň üstüne bulut gerindi. Magtymguly Garlyň ,,Daglary" ýaly, Daglar gümmürlendi, Diýmek,mart geldi. Ine,siller gaýdar ömür mysaly, Meseler,peseler–topraga howlar. Ze... dowamy
Edebiýat | MART GELER WELIN!
Zyyada (Bu gün, 10:48:23)
Gowy tymsal Çary aga. Edep terbilýeli... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 10:42:47)
Sen yok gyzygy yok Nowcha gelda jor barik... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen ýok
♡☆Hatyja☆♡ (Bu gün, 10:24:57)
Gyzykly eken minnetdar çary agam... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
♡☆Hatyja☆♡ (Bu gün, 10:20:03)
Çeşme: Rusçadan şahsy terjime diýmek ýatdan çykypdyr... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Chary (Bu gün, 10:19:39)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen