Bagyşlaň meni! - Halanlaryma goş
Teswirler:
4223DOST
Hatyja
21.02.2021 / 11:05:52
☆Adam bolgun balam-baran yeriñde☆

+2

Üstunlik
4260Özümiziňki
HUAWEI [296s]
21.02.2021 / 11:09:18
+1
Sag bol gowy goshgy
3696Betinden
Pegas
21.02.2021 / 11:09:41
“Gursagymda aglanmadyk agy bar...”

+1

2-nji bent, 1-nji setir:

"Ýakyny syladym, ýady-ha has-da"

- bolmalydy.
4247Özümiziňki
Garrybay
21.02.2021 / 11:31:59
1000 km hem 1 ädimden başlaýar

+1

Mena halamadym
4216Täzeje
Sara
21.02.2021 / 11:35:29
+2
Awtor soragym bar mumkin bolsa “Ÿa Züljelalym”manysyny dusundirip berayin

3696Betinden
Pegas
21.02.2021 / 11:55:19
+0
Sara, goşgy başdan-aýaga Allatagala bolan mynajat. Sebäbi Yusup, züleyhanyň tayy gözel sen.
Misli yusup züleyhany,
Söwen dek söwmüşem seni.
Züljelal (arapça Zu-l-jela:l) – "dabara eýesi, şan-şöhrat eýesi;
mertebeli, şanly, şöhratly" diýmek, ýagny bu söz – Hudayyň epiteti.
4216Täzeje
Sara
21.02.2021 / 12:15:14
+2
Sara, sag boluñ
182Betinden
Gumlygelin
21.02.2021 / 14:03:53
+1
Sapa ylhamyñ egsilmesin jigim.Gošgyny örän haladym.Başlanşyny hasam gowy gördüm.Alla hemmämizi bagyşlasyn.
8Ýaşuly
BAGANA
21.02.2021 / 11:45:13
Şu dünýäni bagt saýma özüñe...

+1

Errrkehaý
3366Betinden
modmozel [51s]
21.02.2021 / 12:26:37
All the best people are crazy

+1

Bagyşladym

3366Betinden
modmozel [51s]
21.02.2021 / 12:42:21
+1
modmozel, ooo yurejik
571Täzeje
Miss.Dior
21.02.2021 / 13:28:51
+2
Sapa HOMMADOW gowy yazyar yat boldy sayta girenok oytyan ozi
4315Täzeje
MirWam
21.02.2021 / 13:57:22
+3
Kämil goşgulry bar Sapa Hommadyň. Söz ýok.
3530Gytyndan
EvilGeniOus
21.02.2021 / 15:52:06
Sleep is good, he said. And books are better.

+1

Yazypsyn yani 👍
3264Özümiziňki
R.A.M
21.02.2021 / 19:42:48
"Gorkym" meni gorasyn..

+1

Indi biz "Hoş geldiñ!" diýmelimi ýa-da "Hoş gal!" ?!)

2 ýylyñ aryny alypsyñ молодец.
2124Gytyndan
MRX
21.02.2021 / 23:20:05
Каждый видит то, что хочет видеть.

+1

Gaty gowy++
3744Özümiziňki
Gunay
22.02.2021 / 01:11:49
Gadryñy bileniñ gadyrdany bol :)

+1

Bir kagyza eýe, ýadamaz galam
bolmagy isläpdim...
Bolmady bulam!

Näme üçin bolmadyka gyzyklandym😒

3696Betinden
Pegas
22.02.2021 / 01:26:15
+1
Gunay, maňa-da gyzykly şol)
4316Täzeje
1002
22.02.2021 / 17:54:56
+0
Gowy hosgy eken berekella
Soňky teswirler
Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)
Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)
"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä G... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:25:23)
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)
Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:14:12)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen