Sahyr seyle diyyar - Halanlaryma goş
Teswirler:
3696Betinden
Pegas
20.02.2021 / 22:47:52
“Gursagymda aglanmadyk agy bar...”

+0

Kaşa edipsiň muny.

4253Öwreniji
Wanpir3
20.02.2021 / 22:49:51
+1
Pegas, yok hakykat da bar seyle gosgy men ozumden tapamok
3696Betinden
Pegas
20.02.2021 / 22:50:03
+3
Taşlama başlanyňy,
Başlama taşlanyňy.
Sanasaň-da dostuňy,
Sanama duşmanyňy.


- diýýär Kerim şahyr)
4220Gytyndan
şoşo
21.02.2021 / 01:07:44
+2
Pegas, Ooo taşlamadyňaý başlanyňy
4260Özümiziňki
HUAWEI [269s]
20.02.2021 / 22:50:04
+1
Bir goyanson gaydyp barma diyipdr oydyan
571Täzeje
Miss.Dior
21.02.2021 / 13:34:31
+1
Taşlama başlanyňy,
Başlama taşlanyňy.
Sanasaň-da dostuňy,
Sanama duşmanyňy. diyilyana bilyas
yone
bir zat başlasaň ilka başlama başlansoňam taşlama diýjek bolýan bolaymasa
Soňky teswirler
Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)
Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)
"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä G... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:25:23)
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)
Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:14:12)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen