Name at goyjagym bilmedim - Halanlaryma goş
Teswirler:
4253Öwreniji
Wanpir3
20.02.2021 / 17:58:18
+0
Dowamy bar hem harp yalnyslygy un bagyslan

4220Gytyndan
şoşo
20.02.2021 / 18:26:07
+0
Wanpir3, şeýdip ýarty ýurty ýazýaňyz , dowamy gelýänçä , öňi ýatdan çykýara

goňşyň köwşini geýen ýaly bolda bi, şuwagt bar, soň ýok
4253Öwreniji
Wanpir3
20.02.2021 / 20:01:16
+0
Wanpir3, nam un doly goysam gaty uzak bolarda siz yadap okmarsynyz
4245Gytyndan
Perizat
20.02.2021 / 21:34:21
Ýerini bilip sözleseñ,ýüziñ nury dökülmez.

+0

Beýlekilerden saýlanýan mowzuk eken.Dowamyna garaśýan.
571Täzeje
Miss.Dior
21.02.2021 / 13:39:34
+0
dowamyny ýazsaň tik tokda maňa yazay

4253Öwreniji
Wanpir3
22.02.2021 / 16:57:45
+1
Miss.Dior, tik tok name bolyara
4316Täzeje
1002
22.02.2021 / 17:45:03
+1
Dowamy hacanka

4253Öwreniji
Wanpir3
22.02.2021 / 17:46:57
+1
1002, bolar jigim
4316Täzeje
1002
22.02.2021 / 17:50:14
+0
Wampir3 ok
Soňky teswirler
Nara, pylan diýip bolmaz.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:35)
HUAWEI, tanamasaň, bir zat diýmek geregem däl saňa.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:10)
Gowy goshgular... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
HUAWEI (Bu gün, 16:50:38)
Kim bular tanamasak bir zat dp biljekdal haysam bolsa biri olendra shol gun... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
HUAWEI (Bu gün, 16:47:27)
Bet molla ekenimi... dowamy
Umumy bölüm | Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)
HUAWEI (Bu gün, 16:44:42)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen