Şahyr - Halanlaryma goş
Teswirler:
4260Özümiziňki
HUAWEI
20.02.2021 / 17:36:00
+1
Shahyr cyn shahyr bolanda,
Ykbaly orkli bolar
Dunyan shu guni bilen,
Dunyan geljegi bilen
1679Betinden
Erteki
20.02.2021 / 18:24:43
Bir bar eken, bir ýok eken

+0

Bu şahyry men-ä halamadym
Soňky teswirler
Aýperi, Köp sag boluň!... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
Zyyada (Bu gün, 18:19:04)
Ajayyp gowy mowzuk... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
HUAWEI (Bu gün, 18:11:47)
Gaýalaryň gary eräp bireýýäm, Pyntyklady pisse bilen badamlar. Pikir beriň, ahmal galmaň, tijeniň: - Bahar gelýär, bahar gelýär, adamlar! H. Kuliýew Bu dünýämiz täze görke gelipdir,... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
Aýperi (Bu gün, 18:04:01)
Asuda_durmush, sagbol, bolýa mowzuk aç sizem? Mowzugy doly okadyňyzmy?... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
San-Rio (Bu gün, 17:56:25)
Arzuwlar hasyl bolsun.... dowamy
Gürrüňdeşlik | BAHAR BAYRAMY
Aýperi (Bu gün, 17:46:13)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen