Göwnüm. - Halanlaryma goş
Teswirler:
Soňky teswirler
Nara, pylan diýip bolmaz.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:35)
HUAWEI, tanamasaň, bir zat diýmek geregem däl saňa.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:10)
Gowy goshgular... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
HUAWEI (Bu gün, 16:50:38)
Kim bular tanamasak bir zat dp biljekdal haysam bolsa biri olendra shol gun... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
HUAWEI (Bu gün, 16:47:27)
Bet molla ekenimi... dowamy
Umumy bölüm | Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)
HUAWEI (Bu gün, 16:44:42)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen