"DÜNÝÄDE SEN BAR DIÝIP, GELIPDIMÄ, EJEM..." - Halanlaryma goş
Teswirler:
182Betinden
Gumlygelin
18.02.2021 / 18:27:05
+2
Bu mowzugy okap @Elif uýamy juda küýsedim.Nirede bolsada jany sag bolsun.
4260Gerekli
HUAWEI
18.02.2021 / 18:36:06
IN GOWUSY BOLMAK

+1

Gynancly waka eken ejeleri hic hacan yatdan cykarmaly dal sagbol


Mergenov
18.02.2021 / 21:22:22
+0
Salam adamlar men bu sayta dushinemok nadip dost tutylya bu yerde

Mergenov
18.02.2021 / 21:22:23
+0
Salam adamlar men bu sayta dushinemok nadip dost tutylya bu yerde

Mergenov
18.02.2021 / 21:22:24
+0
Salam adamlar men bu sayta dushinemok nadip dost tutylya bu yerde

Mergenov
18.02.2021 / 21:22:26
+0
Salam adamlar men bu sayta dushinemok nadip dost tutylya bu yerde
4260Gerekli
HUAWEI
18.02.2021 / 23:01:38
+2
Tutunywermeli kim bn dost bolasyn gelse profilne girde dostkuk iber yada shahsyna hat yaz ya da pikirlerde yaz mowzuk okap teswir yaz plyus goy ozuniz mowzuk doredin gowy goryan goshgynyzy,hekayanyzy yazyp paylaahyn

Mergenov
19.02.2021 / 22:15:22
+1
HUAWEI, ok sps
4268Täzeje
Catwoman
19.02.2021 / 00:25:07
+2
Kyn, gaty kyn. Hamana ynsan balasy kynçylyk üçin dünýä gelýän ýaly
3264Özümiziňki
R.A.M
20.02.2021 / 20:22:54
"Gorkym" meni gorasyn..

+1

@Elif agzany tanamasam hem , şahsyda ýazyşyp görmesem-de, ony "Nätanyş ýakynym" saýýadym...
Onuñ, joramyñ maña ýazan bir goşgusyny okanynda: "Ikimizden başgasyny mynasyp göräýmäñ" diýen sözûnden, onuñ hem meni "Nätanyş ýakyn" görendigini pikir edipdim.

Umuman ýüregi owadan, ejiz hem güýçli zenan

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly