Mowzuk döretmek

Soňky teswirler
Mahremli, howwa... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:17:11)
Gyz indi oňa garaşmadymy, Mowzugyň Ady bn mowzugyň teksti Gawat gelenok... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Nowcha (Bu gün, 16:15:33)
Best boy, ýalançylar hakda-da bir goshgy,rowayat,zat yokmy?sonky dowur.Shona menzesh goshgulara gyzyklanyan bolupdyryn... dowamy
Umumy bölüm | DURMUŞ KADASY
Best boy (Bu gün, 16:10:53)
Awtory ozün bolayma?... dowamy
Umumy bölüm | DURMUŞ KADASY
Best boy (Bu gün, 16:09:50)
Bu zatlardan Wandamyn habary barmy... dowamy
Edebiýat | ?!
Mojek Dayy (Bu gün, 16:09:42)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS