Mowzuk

Maşgala tragediýasy - Halanlaryma goş
Teswirleri:
182Gytyndan
Gumlygelin
01.07.2020 / 05:26:59
+2
Ýetireniñ üçin minnetdar uýam.

182Gytyndan
Gumlygelin
01.07.2020 / 05:31:17
+2
Şyhymyrat aga döwrün iñ wawwaly meselesini gozgapdyr. Gynansagam her maşgalada şeýleräk tragediýalar köpelip barýar.Onuñ köp sebäbi hem ogluñ ata,gelniñ gaýna baş egmezliginden başlanýar...
2835Gold
MirWam!
01.07.2020 / 06:24:11
+1
Üzmek aňsat köňül tarny,
Ýaman söz göýäki ýargy.
Heý-de, agzybirlik bormy,
Maşgalada jeñ bolanda?!
Tasirli gosgy eken.
3609Özümiziňki
Lachyn
01.07.2020 / 13:27:42
+4
Juda gowy Minnetdar ýetireniñe
310Gold
ХУМАЙ
01.07.2020 / 18:58:03
+3
Juda gowy ýazylypdyr goşgy. Maşgalada agzybirlik bolmadyk ýerinde, rysga-döwledem ýitip gidýä. Belki şondandyr, ata-babalarmyz; "Agzybire Taňry biýr, agzalany gaňrybiýr" diýipdirler.
Ýene ýetirip dur Şyhmyrat aganyň goşgularyndan @kaprizka!
Soňky teswirler
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
Любовь - ты сука!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Söýgim nirde? (Bolan waka) 
MRX (Bu gün, 01:56:24)
MRX Каждый видит то, что хочет видеть. TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur" Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek! Tolkun Ýigit hoşy – at-ý... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Espectro (Bu gün, 01:22:36)
Gulhanym, sag bolay . Senem yamanlygyn galjak dal gulim... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Bayka (Bu gün, 01:07:16)
Bilgeşleýin minusy basmadym elim degip gitdi :sorry:... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 00:47:58)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS