Mowzuk

Iki gezek dünyä gelendigini subut eden gyz - Halanlaryma goş
Teswirleri:
9
Ýunus...
29.06.2020 / 15:36:24
+2
Gowy erteki!

125Özümiziňki
MSM
29.06.2020 / 15:41:37
+1
Ýunus...,
asak name ucin yazyp bolanok teswir
9
Ýunus...
29.06.2020 / 15:46:58
+1
Mendede köp tema şeýle
1926Gold
LIDER
29.06.2020 / 15:40:42
Прежде чем говорить, убедитесь, что ваш язык соединён с мозгом.

+2

Eylede beyle bormayt

125Özümiziňki
MSM
29.06.2020 / 15:45:00
+1
LIDER,
Hindilerde seyle ynanc bar ozi, bir gezek garyp bolup dunya gelsen ikinji gezek gelende bay bolup dunya gelyamisler seydip garyplary kosesdiryaler ynanclaryna gora.
bu yazylanam gen zat dal mundan beterrak yalanlaram oylap tapyarlar ynanclaryny guyclendirmek ucin
1926Gold
LIDER
29.06.2020 / 15:46:46
+2
LIDER, ynanaç koplay yone, sygyry bezap suyrap yorler
316Täzeje
Bezzza
29.06.2020 / 15:50:12
+1
Faktlar bilen dagy subut edishini gorsene
3469Gold
HAYAT..
29.06.2020 / 16:03:22
DURMUŞ

+2

''Gyzda jyn bar ,,diýip it bn toý etdiripdirler. Goren bolmagynyz ahmal. Seýle etse jynlary gidermiş.: Hindistanda

2033Gold
Bayka
29.06.2020 / 16:08:02
+1
HAYAT.., 1 nji gijeleri nahili gecdikan
3469Gold
HAYAT..
29.06.2020 / 16:12:28
+1
Kicijik gyz google''Hindistan ''diyip gozletseñ önünde dur gorersiñ
1083Hakyky dost
zver
29.06.2020 / 16:48:02
Çäresiz galanyňyzda ýadyňyzdan çykarmaň, ÇÄRE_SIZ

+1

Sen kelane gunde sun yaly samsyk mowzuklar gelyami ya su gun ayyratyn bir gunmi

3445Täzeje
Arslanalayew
29.06.2020 / 19:43:44
+0
zver, kime diýäň
1083Hakyky dost
zver
29.06.2020 / 19:47:52
+0
mowzugy su yere goyyan
3645Gold
Gulhanym [52s]
29.06.2020 / 22:32:53
+1
Wah, pahyr nirden bilsin ol,siz yaly akylly agzalaryñ barde kopdigini.
Hamana, saytyñ eyesi yaly bolup yazyanyz kopiñiz. Sizden basga agzalar barde mowzuk doretmeli dal yaly..
Hawa'da, yuwulmadyk čemče yaly gošuldum gerek!
1083Hakyky dost
zver
29.06.2020 / 23:38:23
-1
apberekella ozini nama denemelidygyny bilyan ekenin
3645Gold
Gulhanym [52s]
30.06.2020 / 00:01:39
+0
zver, Hawa. Ozumin nahilidigimem su saytda bildim.
1083Hakyky dost
zver
30.06.2020 / 00:12:47
-1
sahsa gelip ozini tanatmak un howluganakmy
3271Gytyndan
BBegenç
29.06.2020 / 17:30:26
+0
Haysyn minus goydunay
3425Gold
Ereshev
29.06.2020 / 17:45:24
Я парень озорной, Чарджовский я шальной

+0

Ay name bolsada şu Hindistanda çykyalay.... Ruhly wideolaram hindilerden çykya, başga bela-beterlerem
3581Öwreniji
nk
29.06.2020 / 22:27:36
kaktus häsiýetli, bägül köñülli...

+0

Soñky gezek nirede dünýä inipdir?

3645Gold
Gulhanym [53s]
29.06.2020 / 22:38:05
+1
nk,
Siz yaly akylly başly agzalar, şular yaly samsyk yazylan mowzuklarda gorunseniz birhili gelisenok. Men yaly dar dusunjeli hic zat bilmeyan agzalar okasalar has gowy yaly. Şeyle dalmi.)))
3581Öwreniji
nk
29.06.2020 / 22:47:22
+0
Nirede içiñi ýakdymkam?)
44
şyrdajyk
29.06.2020 / 23:04:19
+0
nk, yzarlansyň
3645Gold
Gulhanym [53s]
29.06.2020 / 23:19:59
+0
nk,
Ol soragy bermezden ozal gowja pikirlen! Bu gunki pikirlerde yazan kemsidiji sozleriñ yeterlik. Men mojek bolsam, sizem mekirje tilkijik bolyanyz-da.)) Otunc soradyñ bagyşlap bilyan, yone yuregim bilen dal.))
"Tyg yarasy bitse'de, soz yarasy bitmez" diyilyarmi? Degmedige degemok menem.
Indem bir bendaniñ mowzugyny oz bolgusyzja teswirlerim bn bozamayyn.))
3581Öwreniji
nk
29.06.2020 / 23:22:09
+0
Kemsidiji?) Men birine kemsidiji sözleri aýtmaýanymy sen gowy bilýän bolmala).
1083Hakyky dost
zver
29.06.2020 / 23:42:21
+0
Yazysh stilin tanysh gelyandir mana eger ozin sahsyma yazmasan son menden gyn gorme
44
şyrdajyk
29.06.2020 / 22:33:01
+0
Reinkarnasiýa - pereseleniýe duş diýýär muňa ruslar
3581Öwreniji
nk
29.06.2020 / 22:53:05
kaktus häsiýetli, bägül köñülli...

+1

Dejavu bolaýmasyn ýene.
82Betinden
Mahri
29.06.2020 / 23:12:08
Öýümiziň jynjagazy :)

+0

Men ynanyan. Adamyñ dunya tazeden bashga adam bolup inyanine. Yone adamlaryñ yadyna dushenok. Onki durmushynda name edenligi.

1436Gold
ATAKAKA۞
29.06.2020 / 23:20:28
+0
Mahri, siz Kuranyň aýatlarynda aýdylyşy ýaly adam diňe kyýamat gününde direlýändigini inkär edip, gaýry dinlileriň ynanjyna ynanýaňyzmy ýa bilmezlikdenmi?
82Betinden
Mahri
29.06.2020 / 23:13:23
Öýümiziň jynjagazy :)

+0

Meselem shu iki meshhur adam
IMG
2232
Perhat Sabirovv
30.06.2020 / 00:25:45
+1
Gadyrdan forumdaşlar, kommentariýalaryň hemmesini diýen ýaly okadym. Indi öz pikirimi hem açyk aýdyň aýdaýyn. Näme üçin bir bendäniň ýazan mowzugyny bolar-bolmaz sözler bilen kommentirler bilen bulaşdyrýaňyz? Muny beýle etmän sypaýyçylyk bilen düşündirip bolmaýarmy?
Soňky teswirler
Tasirli, iazylanlaryñ kopusi bilen ylalashian, ylalashmaian ierlerimi bolsa prosto bilemok özüm. Her nichikde bolsa hakykat bolsa gerek shular... dowamy
Gürrüňdeşlik | Soygi yok diyyanler ucin
Hajymyrat (Bu gün, 07:18:58)
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS