Mowzuk

"Lebap, hoş indi!.." - Halanlaryma goş
Teswirleri:
271Gold
Pegas
29.06.2020 / 14:14:11
+0
Bu gün Lebap bilen hoşlaşanymyza ровно 1 ýyl boldy. Iň gowy döwürlerimizi geçirdik... Minnetdar saňa, Lebap ili!

271Gold
Pegas
29.06.2020 / 14:15:01
+0
Beren bilimiň, diplomyň, duzuň, mähriň, myhmansöýerligiň üçin...
271Gold
Pegas
29.06.2020 / 14:16:07
+0
Men Lebabyň halkyny hemişe myhmansöýer, hoşgylaw, sada, päk kalply adamlar diýip ýatlaryn...
277Gold
Charyyewnaayna@
29.06.2020 / 17:08:51
+1
Pegas, berekella sen yaly shahyrlan howri kop bolsun
102Özümiziňki
Dag-arman
29.06.2020 / 17:25:59
+1
Goşgy oňat ýazylypdyr.
3425Gold
Ereshev
29.06.2020 / 17:48:18
Я парень озорной, Чарджовский я шальной

+1

Sagja bol. Yenede garaşarys mugallymjan
3596Täzeje
Lampard
29.06.2020 / 18:53:06
+1
bir yyl 8 gun on edil shunyaly wagt wokzalyn onunden poyuza tarap yorap baryadyk) gowy yer lebap mana yarapdy
Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS