Mowzuk

Ybadata garşy şeýtan hileleri.. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 06:06:42
+0
Gaty gerekli mowzuk bolupdyr.
3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 06:07:29
+0
Bagyshlaryngda dizlayk basylyp gitdi.
415Betinden
Urgencli
29.06.2020 / 09:28:45
+0
Şolaryñ özara dawasam adamlara hemişe problema.

1782
Dark_Wolf
29.06.2020 / 09:31:57
+0
Urgencli, olaryň adamlary azaşdyrmakdan başga özara dawasy ýok. Ezelden tä ahyra çenli şeýtanyň maksady adamlary azaşdyrmak.
415Betinden
Urgencli
29.06.2020 / 09:35:35
+0
Hawwa.
1782
Dark_Wolf
29.06.2020 / 10:45:17
+0
Urgencli,
1024Gerekli
serdar123
29.06.2020 / 10:39:28
+0
6. Ryýa. Alla razylygy üçin däl-de, göz üçin ybadat
8. Ilden gizlenip ybadat et, şeýtseň Alla seni ynsanlara söydürer diyer. Buda ryýa bolyar.
Belli bir zatda karar kylyn. Indi men ybadatymy gizlenip etmelimi yada ile gune gorkezip?

1782
Dark_Wolf
29.06.2020 / 11:56:48
+0
serdar123, ybadat edýän adamyň berjek soraga däl bu?! Öň nähili edýän bolsaň ediber şolar ýaly.
1024Gerekli
serdar123
29.06.2020 / 12:05:56
+0
Ony bilmen yone din hakynda yazsanyz her geljek soraga tayyn bolmaklygynyzy we adamlaryn gownine degman jogap bermeginizi islardim. Dinde PARZ namazlaryny herkimin goryan yerinde kylyp, adamlary namaza howeslendirmek gerekdir. Parz bolmayanlary TEHEDJUT yaly namazlary bolsa nache gizlin kylsan shoncha gowydyr. Dine ybadat, namaz uchn gecherlu hem dal. Sadakalar hem sheyle.
1436Gold
ATAKAKA۞
29.06.2020 / 11:35:09
Allahym, meniň Senden isledigimi däl, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+1

Allah razy bolsun Dark

1024Gerekli
serdar123
29.06.2020 / 11:38:14
+0
☪ATAKAKA۞, aslynda senin teswir yazman gereken yer bashga mowzukdady welin otagam sen yazmayan.
1436Gold
ATAKAKA۞
29.06.2020 / 11:40:03
+0
men woobşe samsyk
1024Gerekli
serdar123
29.06.2020 / 11:42:39
+0
☪ATAKAKA۞, aramyzda pikirlendirip gulduryan agzalar bara shona begenyan. Sagja bola. Erbet guldima.
1436Gold
ATAKAKA۞
29.06.2020 / 11:51:32
+0
menem pikirde gülüpdim, başy sizden başlady
Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS