Mowzuk

I, pet goat II multifilmi syrlary. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
3640Täzeje
Hanture
28.06.2020 / 23:48:25
+0
Iňň täsin ýeri bu multfilmiň birinji bölümi ýok. prosta II belgisini 11 diýip düşündirmek üçin

2232
Perhat Sabirovv
29.06.2020 / 00:17:08
+0
Hanture, Multifilmi nireden ýüklese bolar, YouTubede barmy?
3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 05:17:42
+0
Hanture, Howa bar
56Gerekli
Asuda_durmush
29.06.2020 / 00:18:13
Aglasa ejeň aglar. Galany ýalan aglar.

+0

Simpsonlar multifilm hem onunden aydyan zatlary bolupdyr diyya.

1966Gold
Bukja
29.06.2020 / 04:23:02
+0
Asuda_durmush, howwa simsony movie de corona meñzeş zatlar kop, hatda hytayda boljagyna çenli kakdyrylyar
1861Gerekli
BAY-HAN
29.06.2020 / 00:22:43
Ejeleriñ gowusy, erbedi bolmaz. Iñ erbedi ejesiz galmakdyr

+0

Gowy multfilmler-â bar. Görmeli
1969Gold
Nowcha
29.06.2020 / 01:52:06
★♥★ Özüm bilýän ★♥★

+1

multfilm gormage eliňiz degýamaý
Telefizor gormage el degenoga nadip multik gorýakaler
Multikdaki zatlar durmyşda edil şeýle gaýtalanýar diýlipdir wideooýunlar ýaly zatdyrda oda
44
şyrdajyk
29.06.2020 / 02:26:50
+0
Dünýä bir tarapdan bakanymyzda kelleler üýtgejek bolýa. Köp tarapdan dagy seredäýsek, haýsy balnissaň pasienti bolardyk, puh znaýet.

1966Gold
Bukja
29.06.2020 / 04:24:45
+0
şyrdajyk, bor tarap saylamaly we diñe şona seretmeli, kop taraplayyn baksañ "dälihana adyndaky dälihanañ glawny dälisi" bolarsyñ
44
şyrdajyk
29.06.2020 / 05:32:44
+0
göwnüme bolmasa meň diýenimiň yzyndan gaýtalan ýaly bolup dursuňda şu wagt, ýazmalymyş diýip tassyklap ýazdyň öýdýän
1966Gold
Bukja
29.06.2020 / 07:41:54
+0
Bir harp yalñyshypdyryn😂 bor dalde, bir tarap saylamaly diyjekdim😂😂😂
44
şyrdajyk
29.06.2020 / 07:44:55
+0
Oňa düşündim, dogan. Näme üçin gaýtalaýanyňa düşünmedim. Ýazýan zadym şeýle düşnüksizmikän
3581Öwreniji
nk
29.06.2020 / 10:23:36
kaktus häsiýetli, bägül köñülli...

+0

Çintgäp seretseñ dogry getiribermeli. (Maksadyñ bir zada dogry getirmek bolsa şondan añsat zat ýok).
Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS