Mowzuk

"Sen ýok..." - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1985Özümiziňki
Akjemal
28.06.2020 / 18:59:48
+1
gowy gosgy +++++
arasynda yone dawolny bolup satlykly gosgam yazayda ahli gosgularynda nedawolny sen.
3274Täzeje
Guller
28.06.2020 / 19:00:44
Imanymdan, abrayymdan, söýgimden, bagtymdan aýyrma Allam!!!

+1

Gowja gosgy eken galamyzyn ujy synmasyn
1969Gold
Nowcha
28.06.2020 / 19:11:28
★♥★ Özüm bilýän ★♥★

+1

Ana, rossiýadaky goresim geldi

2871Gold
Best boy
28.06.2020 / 20:50:42
+2
Nowcha, Rossiayadakyny imoda gorenokmyn?
1969Gold
Nowcha
28.06.2020 / 21:18:28
+1
Görýan, görmesek bolmaza, görmese jany çykar onyň
2871Gold
Best boy
28.06.2020 / 21:32:20
+2
Nowcha, Ok
2871Gold
Best boy
28.06.2020 / 20:56:42
+1
Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär...
Sen ýok — günler goňras reňke boýandy.
Jübütlere hemdem bolan Aý solup,
Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy.


Bilinyar,boyandy,solup,oyandy.Kapyya nirde?

312
Sheker
28.06.2020 / 21:39:09
+1
Best boy, Kapiýa bar,a, b, ç, a görnüşli kapiýa bu. Rubagylar a, a, b ,a görnüşli bolýa we şm.
271Gold
Pegas
28.06.2020 / 22:13:10
+0
Best boy, abçb. Nirinde kapyýa ýok muň? Boşaşa kapyýa.
1969Gold
Nowcha
28.06.2020 / 22:18:26
+1
Ol goşga nadip düşünsin, senki ýaly Yokary bilimi ýoga
2871Gold
Best boy
28.06.2020 / 22:41:03
+1
Edil menin shun yaly goshgymda kapyya sorapdyr.Dushunman soradym.
2871Gold
Best boy
28.06.2020 / 22:42:24
+1
Abçb gornushli goshga dogry gelip dur.
2871Gold
Best boy
28.06.2020 / 22:43:25
+1
Onson sen edebiyatdan yokary bilimin barmy?
2871Gold
Best boy
28.06.2020 / 22:51:41
+1
Best boy, Nowca,dine yokary bilimli adam goshga dushunya diyip senden eshidyan.Shu yerde Magtymguly goshgusyny goysa-da sorardym men,dushunmesem.Men dushunmek isleyan bar boany.Soran alym-soramadyk ozune zalym.Hokman yokary okuwly bolmaly goshga dushunmek ucin diylen bolsa,shon yaly kanun bar bolsa ayt.Rossiyadakyn goshga dushunyami?Boldy-da shol.Biz goshga dushunende dushunmande agyrlygy dushup durmy?
3645Gold
Gulhanym
29.06.2020 / 12:19:20
+1
a;b;ç...
Men hacan gošgujyk duzup, şahyrjyk bolarkam?:/
Soňky teswirler
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
Любовь - ты сука!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Söýgim nirde? (Bolan waka) 
MRX (Bu gün, 01:56:24)
MRX Каждый видит то, что хочет видеть. TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur" Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek! Tolkun Ýigit hoşy – at-ý... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Espectro (Bu gün, 01:22:36)
Gulhanym, sag bolay . Senem yamanlygyn galjak dal gulim... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Bayka (Bu gün, 01:07:16)
Bilgeşleýin minusy basmadym elim degip gitdi :sorry:... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 00:47:58)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS