Mowzuk

Mâtâç eýleme - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2835Özümiziňki
DAGLYGYZ
21.01.2020 / 09:28:20
+3
Iň gowy görýän goşgym.
2715Gerekli
.Guller.
21.01.2020 / 09:32:49
Imanymdan, abraýymdan, bagtymdan, söýgimden aýyrma Allam!!!

+3

Gowy gosgy yetireninze minnetdar+++

1784Öwreniji
Bankir
21.01.2020 / 09:41:21
+1
Magtymguly, hakdan dile baryny,
Dilär bolsaň, dile öz imanyňy,
Abat eýle iki gözüm nuryny,
Sag gözüm sol göze mätäç eýleme!

?
1196Täzeje
Hatyja
21.01.2020 / 11:04:36
+1
Barynyza minnetdar okanyñyza
2773Gold
Tiko
21.01.2020 / 11:08:22
Dünyanin in gozel yeri ynsanyn oyüdir! Çünki ol öyde ,,İman'' bolsun, ,,Söygi'' bolsun ,,Eje-kaka, dogan'' bolsun,,,Agzybirlik''

+1

➕? .

1196Täzeje
Hatyja
21.01.2020 / 11:10:36
+1
Tiko, sps dostum
1196Täzeje
Hatyja
21.01.2020 / 11:12:56
+1
Princessa vip ucin minnetdar joram
861Gerekli
Selena
21.01.2020 / 11:17:27
+0

1196Täzeje
Hatyja
21.01.2020 / 11:18:05
+1
Selena, minnetdar joram
2343
Sohbet:
21.01.2020 / 20:44:26
+1
Ana menem okadym
+++++

1196Täzeje
Hatyja
22.01.2020 / 01:27:08
+0
Sohbet:, sps dost
Soňky teswirler
+++ bilmelaý şu zatlary... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 17:26:32)
@Shahan "Goşgulaý" diýip ýazypsyñ mowzuk adyny.Bu birhili okayanlar üçin awtory äsgermezlik diýip pikir döretmegi ahmal.Şoñ üçinem indiki gezek iñ bolmanda degişmeler bolsada eseriñ ýa awtoryñ hormaty... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Telwas (Bu gün, 17:23:19)
Hanture, Indi ol masonlar,illuminitler adamyn olisi dirisinede goshulup bilyarmi?Liwanda partlama etmeli we 113 adam olmeli diyip onunden pylan biçildimyka.113 adama yetmese bogup oldurmeli dir... dowamy
Gürrüňdeşlik | Togolak ýer problemalary we 13 sany barada
Best boy (Bu gün, 17:15:45)
Серый волк, Hytaýda googl serwislaryň bary ýapyk. Telefonlar çyndanam androidda işleýär. Ýöne internediň üstinden googlyň hiç bir serweri hytaýdan daşyna çykyp bilenok.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Begli666 (Bu gün, 16:23:29)
Серый волк, Fantastik diýip dura hakykata ýazdyryp oturmaklygyň geregi ýok.Prosta okap lezzet almaly.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Best boy (Bu gün, 15:57:17)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS