Mowzuk

Bagtly bolasym gelýär - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2266Betinden
Howashar
24.12.2019 / 14:27:52
123456789...

+2

Bahar Hojaýewa

209Özümiziňki
GOLDSTAR
24.12.2019 / 14:35:59
+3
Hemme kişi şat bolsun, wagty gelende men hem bolaryn, ýöne hökman hemmelerden soň...
1407
perişdejik
24.12.2019 / 14:36:24
+3
Howashar, gowja manyly aydym
1922
Pepsi
25.12.2019 / 00:08:08
+3
Howashar, ilki Annagül ýa Orazgül Gurdowa aýtdy şu aýdymy. Soň Baharam aýtdy. Gowy görýän menem şu aýdymy.
2843Öwreniji
el baron
01.01.2020 / 13:01:05
+1
Pepsi, dilnaz penjiwada aytdy bahardan on
556
MILANA
25.12.2019 / 01:03:27
+2
Bagtly bol, perişdejik!

1407
perişdejik
26.12.2019 / 10:23:44
+2
MILANA, hokman sizem bagtly bolun soyeniniz bn hemise
2843Öwreniji
el baron
01.01.2020 / 13:01:39
+0
MILANA, gazajyk bamynay
556
MILANA
01.01.2020 / 18:54:15
+0
el baron, men birinjidenä gazajyk däl, ikinjidinem ikimiz tanyşmy we nirede tanyşdyk?
2715Gerekli
.Guller.
31.12.2019 / 18:31:59
Imanymdan, abraýymdan, bagtymdan, söýgimden aýyrma Allam!!!

+2

Her kime bagt nesip etsin
54Özümiziňki
shabnam
01.01.2020 / 12:15:22
+1
3nji kupledini gaty gowy goryan sagja bol
2640
puo
01.01.2020 / 16:37:23
+1
коп куплетлерни гошгын авторы айырыпдыр набелли себаплере гора.шол айырлан бентлер хасда гуйчли геля язылшы
1196Täzeje
Hatyja
01.01.2020 / 16:56:01
+1
Ykbalyn icin yakyp bagtly bolasym gelya
489Gerekli
erkin1997
01.01.2020 / 18:48:24
Dostlar durmuşda size diñe üstünlik arzuw etýärin

+1

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤?????
1533Gytyndan
Ezizhan
01.01.2020 / 18:55:21
Ilki özüñi tana...

+1

481Betinden
Olýa
01.01.2020 / 21:53:50
Sabyrly ynsan hemise bagtly durmusyn eyesi bolýandyr

+2

Durmusda hemme kisa bagtly bolmak bagtyna gowusmak bagtly yasamak nesip etsin
277Betinden
Charyyewnaayna@
02.01.2020 / 09:02:31
Unutma,her bir zadyň hasaby bardyr.Ynjydyşyň ýaly ynjydylarsyň

+1

Minnetdar yetirenne aydymny dinlasim geldi
2871Gold
Best boy [84s]
04.01.2020 / 15:28:07
+1
Karz hemde bergiden
Tizde dynasym gelýär
Karz bermedik adama
Nälet okasym gelýär
1969Gold
Nowcha
11.07.2020 / 04:13:48
🌙Özüm bilýän ⭐🌙

+2

Bagtly bolmak öziňe hem bagly
3696Gold
Pegas [159s]
11.07.2020 / 08:55:25
“Ruhum — merhum arzuwlarma öwlüýä...”

+1

Awtory Gurbanbibi Orazowa.
919Gytyndan
Shapak_A
11.07.2020 / 23:32:45
+1
Kimin bagtly bolasy gelenok...
Soňky teswirler
Best boy, Hantoro bilaymese ony. Yada Hayat.. dan sora pal atsyn aydar sho😂😂😂... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Серый волк (Bu gün, 18:51:26)
Fentezinem kriteryelap bolyar. Meselem Otryad samoubostwada. Harli kwin zawotda ullakan juñ gazana bash ashak zyñyar we ony joker yzynnan ozuni zyñyp halas edyar. Logika sygmayan zat, dik bashashak zy... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Серый волк (Bu gün, 18:50:13)
Hytayda okaya gonshy oglan. Howwa twitter facebook insta vpn bln girmeli diyyar. Yone telde hemme zadam google ugry ishlap dur diyip dura. Crome. Playmarket. Youtube. Hangouts. Na bular google dalmi... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Серый волк (Bu gün, 18:47:36)
Best boy, bu massa gowrum diyjek bolyar 😒 oda nadogry... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Серый волк (Bu gün, 18:45:00)
esenow2020, ol tereziler jisimiň otnositel massasyny berip bilenok. Mowzuk ahyrynda ýazypdym Arhimet güýji kiçi göwrümli jisimlerde onçakly uly täsir görkezmeýär diýip. Ýaňyşmasam orta mekdeple... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Espectro (Bu gün, 18:42:13)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS