Mowzuk

Pygamber tebipçiligi: Iýip-içmegiñ edebi - Halanlaryma goş
Teswirleri:
50Gold
ORAZGULY ۞
08.12.2019 / 11:22:35
Ýa Rebbim, meniň Senden isledigimi berme, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+0

Allah razy bolsun Selbi jigim, gerekli mowzuk
2565Özümiziňki
Sport
08.12.2019 / 17:07:33
+0
Nahary artyk iýmek hem gowy däl diýýär Pygamber
Köp Sagboluň 🎄🎄💐️️..
2555Täzeje
moon25
08.12.2019 / 20:46:49
+0
Iýiñ, içiñ,emma öte geçmàñ diýílýàrà Ruhnamada. Örän peydaly mowzuk.
2224Öwreniji
Tûññi
08.12.2019 / 21:34:51
+0
arasa suwun sag bolmana peydas kop bedeni arasalaya diyp aydyala. sagjavol peydal maslahatla
947Täzeje
shyh
08.12.2019 / 23:44:38
+0
Sagbol paylasanyna gowy zatlar owrendim
Hokman berjay ederin.
Soňky teswirler
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS