Mowzuk

Kiçirägem bolsak, „Kakaň gowumy ýada ejeň?” diýen sowala „Kakam” diýip jogap bermegi endige öwrüpdik - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Betinden
puo
07.12.2019 / 19:54:43
Мы были вместе - я забыл весь мир

+2

кичи вагтымыз какам говы диймане эндик болдык
1420Betinden
💖Guljan💖
07.12.2019 / 21:24:22
Adamyñ gowsam erbedem diñe dogrysyny aÿtÿan adamdyr.

+1

Kaka hakynda mowzyk acylsa yuregim ejizleyada.Asaky setirleri hasda goldayan kakam pahyr baka gyzym dal oglum diyip saklardy.Emma omri gysga eken pahyryn sagbol Mojek dayy

2720Gold
MOJEK DAYI
07.12.2019 / 21:27:31
+1
💖Guljan💖, gynanma menem kakam yok.. 😢😟
1420Betinden
💖Guljan💖
07.12.2019 / 21:31:13
+1
Iman baylygny bersin.Jaylary jennet bolsyn
2720Gold
MOJEK DAYI
07.12.2019 / 21:33:07
+1
Amin amin shey diy...
274Gerekli
Sabryna
08.12.2019 / 09:17:25
+0
"Atasyz ýetim,enesiz ýesir" diýýär.kakam pahyr hem ýeke gyz bolanymdanmy dört oglundan meni aýratyn gowy görerdi😔
271Gold
Pegas
08.12.2019 / 11:19:49
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

+0

Şu soragy çaga bermek gaty uly ýalňyşlyk wara! Soragdan soň çagada eje-kakasynyň haýsam bolsa diňe birini gowy görmeli ýa-da birini beýlekisine görä has gowy görmeli diýen düşünje kemala gelip ugraýar. Çagaň psihikasynda травма galýar.
Soňky teswirler
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS