Mowzuk

Kiçirägem bolsak, „Kakaň gowumy ýada ejeň?” diýen sowala „Kakam” diýip jogap bermegi endige öwrüpdik - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640
puo
07.12.2019 / 19:54:43
+2
кичи вагтымыз какам говы диймане эндик болдык
1420Betinden
?Guljan?
07.12.2019 / 21:24:22
Адамын говсам эрбедем дине хакыкаты айтян адамдыр.

+1

Kaka hakynda mowzyk acylsa yuregim ejizleyada.Asaky setirleri hasda goldayan kakam pahyr baka gyzym dal oglum diyip saklardy.Emma omri gysga eken pahyryn sagbol Mojek dayy

2720Hakyky dost
MOJEK DAYI
07.12.2019 / 21:27:31
+2
?Guljan?, gynanma menem kakam yok.. ??
1420Betinden
?Guljan?
07.12.2019 / 21:31:13
+1
Iman baylygny bersin.Jaylary jennet bolsyn
2720Hakyky dost
MOJEK DAYI
07.12.2019 / 21:33:07
+2
Amin amin shey diy...
274Gerekli
Sabryna
08.12.2019 / 09:17:25
+0
"Atasyz ýetim,enesiz ýesir" diýýär.kakam pahyr hem ýeke gyz bolanymdanmy dört oglundan meni aýratyn gowy görerdi?
271
Pegas
08.12.2019 / 11:19:49
+0
Şu soragy çaga bermek gaty uly ýalňyşlyk wara! Soragdan soň çagada eje-kakasynyň haýsam bolsa diňe birini gowy görmeli ýa-da birini beýlekisine görä has gowy görmeli diýen düşünje kemala gelip ugraýar. Çagaň psihikasynda травма galýar.

Angel
27.01.2020 / 09:52:59
+1
Mende sheyle diyerdim))
Soňky teswirler
Diýmek sen bazardan 3kg kartoşka ölçedip alsak (çekuw daşlary demir bolany üçin) 3kg alanymyz däl diýjek bolýaňda... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:42:23)
MRX, "1kg tagta agyrmy, 1kg demir? Ikisem deň!" nädogry bolup çykdymy )... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Espectro (Bu gün, 17:41:03)
+++ bilmelaý şu zatlary... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 17:26:32)
@Shahan "Goşgulaý" diýip ýazypsyñ mowzuk adyny.Bu birhili okayanlar üçin awtory äsgermezlik diýip pikir döretmegi ahmal.Şoñ üçinem indiki gezek iñ bolmanda degişmeler bolsada eseriñ ýa awtoryñ hormaty... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Telwas (Bu gün, 17:23:19)
Hanture, Indi ol masonlar,illuminitler adamyn olisi dirisinede goshulup bilyarmi?Liwanda partlama etmeli we 113 adam olmeli diyip onunden pylan biçildimyka.113 adama yetmese bogup oldurmeli dir... dowamy
Gürrüňdeşlik | Togolak ýer problemalary we 13 sany barada
Best boy (Bu gün, 17:15:45)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS