Mowzuk

Gülmek ömürden diýää ??? - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1420Betinden
?Guljan?
07.12.2019 / 18:34:25
Адамын говсам эрбедем дине хакыкаты айтян адамдыр.

+1

seytda bir Zver. Yokardan 12 den asaga hasam gowy

1083Hakyky dost
zver
07.12.2019 / 18:35:43
+1
?Guljan?, saol
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 18:44:04
Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

+2

Ertir irden tursam sagadyn gygyrmadina yarim sagat bar begenjimden yatyp bilmedim???hakyky

1083Hakyky dost
zver
07.12.2019 / 20:14:44
+1
Nara,
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 20:17:41
+1
+ limit dolan bugunlik sps paylasanynz un ++++++
1083Hakyky dost
zver
07.12.2019 / 23:43:48
+1
hicle ??
2266Betinden
Howashar
07.12.2019 / 18:48:29
123456789...

+1

men dostlamyň arasynda puluň gurruni yok
yok zadyň gurrunini edemzokmenem

1083Hakyky dost
zver
07.12.2019 / 20:15:04
+1
Howashar, ????
1196Täzeje
Hatyja
07.12.2019 / 18:58:05
+1
Sps akyl ?ejem goybermedi diyara gulip hezil etdim 1 degisma?

1083Hakyky dost
zver
07.12.2019 / 20:15:27
+1
Hatyja, ay saol hatja
274Gerekli
Sabryna
08.12.2019 / 09:31:59
+1
Howwa irden turanyňda budilnigiň gygyrmagyna wagt bardygyny gorüp begenýäň ýöne soň ýatyp bolanoga?

1083Hakyky dost
zver
08.12.2019 / 19:02:22
+0
Sabryna, ??????
2624Täzeje
PABLO ESCOBAR
08.12.2019 / 10:11:18
+1
Äri ışde kolbasada tutulyp işden kowulup öýüne gelýä welin biri heleýini haýdap otyr diýýä görüp äri: - bäh nähili boldaý men tutuldym, heleý tutuldy diýen bolýamyş
2328Özümiziňki
Palitra...♡
08.12.2019 / 17:29:08
+1
Yalandan gulmani halamok

1083Hakyky dost
zver
08.12.2019 / 19:04:15
+1
Palitra...♡, Rast aydyan Palta drug
2328Özümiziňki
Palitra...♡
09.12.2019 / 00:04:27
+1
Sag bol. Yone Palta drug dal, Palitra.
1083Hakyky dost
zver
09.12.2019 / 00:33:44
+1
Palitra...♡, degishen bolianda
Soňky teswirler
Diýmek sen bazardan 3kg kartoşka ölçedip alsak (çekuw daşlary demir bolany üçin) 3kg alanymyz däl diýjek bolýaňda... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:42:23)
MRX, "1kg tagta agyrmy, 1kg demir? Ikisem deň!" nädogry bolup çykdymy )... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Espectro (Bu gün, 17:41:03)
+++ bilmelaý şu zatlary... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 17:26:32)
@Shahan "Goşgulaý" diýip ýazypsyñ mowzuk adyny.Bu birhili okayanlar üçin awtory äsgermezlik diýip pikir döretmegi ahmal.Şoñ üçinem indiki gezek iñ bolmanda degişmeler bolsada eseriñ ýa awtoryñ hormaty... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Telwas (Bu gün, 17:23:19)
Hanture, Indi ol masonlar,illuminitler adamyn olisi dirisinede goshulup bilyarmi?Liwanda partlama etmeli we 113 adam olmeli diyip onunden pylan biçildimyka.113 adama yetmese bogup oldurmeli dir... dowamy
Gürrüňdeşlik | Togolak ýer problemalary we 13 sany barada
Best boy (Bu gün, 17:15:45)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS