Mowzuk

Doglan guniniz haysy pasyl? - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 15:44:52
Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

+3

GYSH - zehinlilerin pasly.

373Hakyky dost
SerVi
07.12.2019 / 16:56:45
+5
Menem gyş
1605
Simple poet
07.12.2019 / 16:59:25
+1
haýsy aý,näçesi?!)
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 17:03:35
+2
373Hakyky dost
SerVi
07.12.2019 / 17:05:22
+2
Simple poet yakynda gutladylar doglan gunumi Selbi mowzuk edip açypdy.1-nji Dekabr
281Gytyndan
Asi?GS
07.12.2019 / 17:09:18
+5
Yok ikinizdə GUYZ canım
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 17:12:33
+2
Nasyl yani
281Gytyndan
Asi?GS
07.12.2019 / 17:19:55
+4
Nara, Kiş 21 aralikdan sonra giriyor ya
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 17:23:28
+2
Bizin bildigimiz aralik ocak şubat aylary (dekabr yanwar fewral) ???
281Gytyndan
Asi?GS
07.12.2019 / 17:27:39
+2
Nara, evet dekabr kış ayı fakat kışın girme günü var sen son baharda doğdun yani Guyz ?
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 17:31:04
+1
tamam canim sen diyosan oyledir
281Gytyndan
Asi?GS
07.12.2019 / 17:34:26
+1
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 17:37:10
+1
??? teşekkur ederim
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 17:38:00
+1
"+" limit bitmiş +++++
659Gerekli
Окянус
07.12.2019 / 18:02:16
+4
Servim sende kış da değil sonbaharda doğdun. 1 Aralık. Kış değil.. kış 22 aralıkta girecek.
2233Betinden
Nara
07.12.2019 / 18:08:45
+1
373Hakyky dost
SerVi
07.12.2019 / 23:04:03
+2
aaaaa... öýlemi yani demek Nara ile sonbaharda doğmuš olyorus
659Gerekli
Окянус
07.12.2019 / 23:25:51
+3
Evet Servim
125Özümiziňki
MSM
10.07.2020 / 11:41:07
+0
Mena Noyyyabyrda
2266Betinden
Howashar
07.12.2019 / 15:45:13
123456789...

+2

Ýaz meñki

Pursat
07.12.2019 / 15:46:52
+2
Gyş ?
2715Gerekli
.Guller.
07.12.2019 / 15:49:37
Imanymdan, abraýymdan, bagtymdan, söýgimden aýyrma Allam!!!

+4

Yaz menki

1638Gold
Raymond
07.12.2019 / 16:15:31
+1
Lenin babam doguldy
Yaz aprel ayynda ....
diyyara))
Leninem meñ doglan gunumde doglupdyra))
415Betinden
Urgencli
08.12.2019 / 11:08:48
+2
Gitler hem aprelde doglupdyr.
2098Özümiziňki
Sabyrly
07.12.2019 / 15:50:12
Dymmak—iñ uly sesdir!

+2

Men tomusda doglan yöne şu wagta çenli hiç işim aňsatlyk bilen çözülmedi

2720Hakyky dost
MOJEK DAYI
07.12.2019 / 15:52:32
+1
Sabyrly, yalnysh dogulan bolayma paslyny)))
2098Özümiziňki
Sabyrly
07.12.2019 / 15:54:10
+2
Sabyrly, yok iýul aýynda doglan günüm ))
2720Hakyky dost
MOJEK DAYI
07.12.2019 / 15:56:56
+1
Bah nam ucinkaray ozema tomsun jokrama yssysy eken...
547Gytyndan
Ayhan
07.12.2019 / 15:57:14
+1
Sabyrly, näçesine?)
2098Özümiziňki
Sabyrly
07.12.2019 / 15:58:19
+2
26-sy
2640
puo
07.12.2019 / 16:01:24
+1
Гуйз паслы

1966Özümiziňki
#SERIX
08.07.2020 / 12:50:36
+0
puo, живучилерин паслы
718Özümiziňki
suey
10.07.2020 / 08:30:35
+0
puo, menem zhiwuçi
1605
Simple poet
07.12.2019 / 16:23:07
+1
Gyş!!
2224Öwreniji
Tûññi
07.12.2019 / 16:31:42
+1
Gabat gelonok. Gys men. Okamaga ukyvym pes.
2224Öwreniji
Tûññi
07.12.2019 / 16:32:36
+1
Yetisigm pesdi mekdevde
1644Gerekli
Yolagchy
07.12.2019 / 16:34:49
+2
Men ýazda doglan.
25Özümiziňki
ГДЕ ТЫ
07.12.2019 / 16:52:01
+1
Men hacan alym bolarkam
1533Gytyndan
ezizhan
07.12.2019 / 16:56:43
Ilki özüñi tana...

+2

Güýz ýöne çepekeý däl.
1420Betinden
?Guljan?
07.12.2019 / 17:09:23
Адамын говсам эрбедем дине хакыкаты айтян адамдыр.

+3

Mena tomus yone eden isim Allajana sukir ervedem dal emma anrybas gowam dal kyncylyk bn yetyanda.Eh saglyk bolsun bara
940Hakyky dost
TNT
07.12.2019 / 17:11:16
Мечтай смело!

+4

A Turkmenistanyn alymlary name diyya???

373Hakyky dost
SerVi
07.12.2019 / 17:15:34
+4
TNT,
356Täzeje
Джадуа
07.12.2019 / 17:16:00
+0
Guyz))
2636Täzeje
Kabam
07.12.2019 / 17:17:38
?Bagtyňy tapmak iň uly bagt!

+0

Tomus bagty cuwenlerin pasly.Syyahatcy edil ozi

3621Özümiziňki
florida [228s]
08.07.2020 / 13:11:29
+0
Kabam, menä "syýasat" diýip okadym.
1734
Nirvana
07.12.2019 / 17:18:52
+1
Menem ýazda dogulandyryn wara.Edil şu 9-njy maý "Ýeñiş güni"ýorite sowgatlar ugradyp mowzuklar açyşyp gutlamasañyz doglan günümi 1 gün yza süýşürderin şu

1644Gerekli
Yolagchy
07.12.2019 / 17:33:47
+2
Nirvana, 9-njy maýmy sen?
1734
Nirvana
07.12.2019 / 18:32:20
+1
Hawa )
271
Pegas
07.12.2019 / 17:56:49
+0
Men ýazda doguldym we boýum uzyn. Ýöne çekinjeň, ýygra däl.

271
Pegas
07.12.2019 / 18:00:21
+0
Hemem gyşda dogulmasamam - zehinli, tomusda dogulmasamam - bagtym çüwük, güýzde dogulmasamam - çepbekeý men.
8Özümiziňki
Berdiyevic [182s]
07.12.2019 / 18:08:30
Ynamyña girip, ýüregiñi ýararyn...

+0

Menä tomusdo sakallylar, dogry gelýä özä
719Gerekli
Bagtly bala
07.12.2019 / 20:01:59
Gynanýan bu ömriñ gysgalygyna. Ýarsy shatlyk,ýarsy gussalygyna.

+0

Tomus men

Soňky teswirler
Kepderi, ewway beylede oglanjyk bamay)... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:43)
Telwas, ok. Awtorada, su gosgysynada sylagym uly. Hawa gelsikrak bolupdyr. Men ozum gosgykan okamanson seylerak yazypdyryn.... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:28)
Ajap sözler!... dowamy
Edebiýat | Azajyk patriotizm :)
Mylayym (Bu gün, 18:04:28)
Watan ucin diyip basenka bokyan oglanjyk yadyma dushup gitdi))... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Kepderi (Bu gün, 18:01:33)
Dost seniň bu pikiriň ýalňyş öýdýän. Çünki birinjidenä terezi massa ölçeýän gural, ikinjidenem jisimiň agramy P=mg, g san hemişelik bolany üçin ony goýanyň goýmadygyň tapawudy ýok. Tereziň bir egni Ýe... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:59:21)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS