Mowzuk

Derwushler - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1420Betinden
💖Guljan💖
07.12.2019 / 00:44:15
Adamyñ gowsam erbedem diñe dogrysyny aÿtÿan adamdyr.

+1

Ine gowy mowzyk.Gecen gecdi yatlap yorme diyyada
1196Gold
Hatyja
07.12.2019 / 00:47:10
Adamyn elinde zat yok yaşadyanam ölduryanem Allahdyr.

+0

Brabo gowy mowzuklar acyp basladyn berekella
2266Betinden
Howashar
07.12.2019 / 00:48:08
"Kàn gezdim bu ýolda ugruñy tapman"

+1

274Gerekli
Sabryna
08.12.2019 / 09:47:54
+0
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.
Soňky teswirler
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS