Mowzuk

ÝALŇYŞ!
Mowzuk pozulan ýa-da ýok

Foruma

Soňky teswirler
Hanture, Indi ol masonlar,illuminitler adamyn olisi dirisinede goshulup bilyarmi?Liwanda partlama etmeli we 113 adam olmeli diyip onunden pylan biçildimyka.113 adama yetmese bogup oldurmeli dir... dowamy
Gürrüňdeşlik | Togolak ýer problemalary we 13 sany barada
Best boy (Bu gün, 17:15:45)
Серый волк, Hytaýda googl serwislaryň bary ýapyk. Telefonlar çyndanam androidda işleýär. Ýöne internediň üstinden googlyň hiç bir serweri hytaýdan daşyna çykyp bilenok.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Begli666 (Bu gün, 16:23:29)
Серый волк, Fantastik diýip dura hakykata ýazdyryp oturmaklygyň geregi ýok.Prosta okap lezzet almaly.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Best boy (Bu gün, 15:57:17)
Hytay nadip goywerwnokmyshynay. Samsung. Huawei. Xioami. Blu. Maxfone. Vfone hemme hytay firmalañ android ulgamy play google service bilen ishleyar))... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Серый волк (Bu gün, 15:28:05)
Şular ýaly mowzukdan köpräk goý.Okamaga gyzykly eken.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Best boy (Bu gün, 14:57:39)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS