Mowzuk

durdaneler - Halanlaryma goş
Teswirleri:
277Gold
Charyyewnaayna@
06.12.2019 / 08:21:52
Gozyash yuregin sozlap bilmeyan sozudir

+1

Gowy sozler

2721Özümiziňki
05
06.12.2019 / 08:35:22
+2
Awtor, minnetdar gowy sözleri paÿlašanyñyza.
1420Betinden
💖Guljan💖
06.12.2019 / 10:13:17
Adamyñ gowsam erbedem diñe dogrysyny aÿtÿan adamdyr.

+2

kimdir birinin ozune edip biljek in ulu yamanlygy,ozune bolan ynamyny yitirmegidir. Goldayan hakykatdanam ynsanda ynam bolmaly ozune.Eger sol guycli bolsa onda basarmajak isimiz yokdur.Way basararmykam ya basarasymam yokla diyip otyrmak bu gaty namartlykdyr.Basarnykly bolmagynam gornusi kopa.Ay aytsam zat kop aytmana.Awtor sagbol gyzykly zatlardan paylasanyna
2233Betinden
Nara
06.12.2019 / 11:51:52
Paretum cor meum

+1

Bagyshlamak: 1nji gezek - akyllylyk. 2 nji gezek- sahylyk. 3nji gezek bolsa samsyklykdyr...
274Gerekli
Sabryna
06.12.2019 / 17:20:44
+0
Ahyrky ýüregimi dildi.men maňa näçe ýamanlyk etselerde bagyşlaýanda.adamdan uzak kine saklap bilemokda

2677Öwreniji
Bejidoff
06.12.2019 / 20:48:28
+2
Sabryna, yurek yukalyk gowy dal gaty
274Gerekli
Sabryna
08.12.2019 / 09:21:14
+0
Sabryna, howwa men durmuşda bir ýerde kösenen bolsam diňe ýüregim ýukalygyndan kösendim.her gezek beýle bolmaýyn diýýänem bolanok.hemmäni özüm ýaly görýän erbetlige garaşmaýan adamlardan.adamlar bolsa beýle dal.
Soňky teswirler
:jerry:... dowamy
Edebiýat | Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
Nowcha (Bu gün, 04:34:56)
Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Nowcha (Bu gün, 04:30:24)
Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym... dowamy
Edebiýat | Bilbil okasyn
Nowcha (Bu gün, 04:28:22)
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS