Mowzuk

durdaneler - Halanlaryma goş
Teswirleri:
277Betinden
Charyyewnaayna@
06.12.2019 / 08:21:52
Unutma,her bir zadyň hasaby bardyr.Ynjydyşyň ýaly ynjydylarsyň

+1

Gowy sozler

2721Gold
05
06.12.2019 / 08:35:22
+2
Awtor, minnetdar gowy sözleri paÿlašanyñyza.
1420Betinden
?Guljan?
06.12.2019 / 10:13:17
Адамын говсам эрбедем дине хакыкаты айтян адамдыр.

+2

kimdir birinin ozune edip biljek in ulu yamanlygy,ozune bolan ynamyny yitirmegidir. Goldayan hakykatdanam ynsanda ynam bolmaly ozune.Eger sol guycli bolsa onda basarmajak isimiz yokdur.Way basararmykam ya basarasymam yokla diyip otyrmak bu gaty namartlykdyr.Basarnykly bolmagynam gornusi kopa.Ay aytsam zat kop aytmana.Awtor sagbol gyzykly zatlardan paylasanyna
2233Betinden
Nara
06.12.2019 / 11:51:52
Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

+1

Bagyshlamak: 1nji gezek - akyllylyk. 2 nji gezek- sahylyk. 3nji gezek bolsa samsyklykdyr...
274Gerekli
Sabryna
06.12.2019 / 17:20:44
+0
Ahyrky ýüregimi dildi.men maňa näçe ýamanlyk etselerde bagyşlaýanda.adamdan uzak kine saklap bilemokda

2677Özümiziňki
Bejidoff
06.12.2019 / 20:48:28
+2
Sabryna, yurek yukalyk gowy dal gaty
274Gerekli
Sabryna
08.12.2019 / 09:21:14
+0
Sabryna, howwa men durmuşda bir ýerde kösenen bolsam diňe ýüregim ýukalygyndan kösendim.her gezek beýle bolmaýyn diýýänem bolanok.hemmäni özüm ýaly görýän erbetlige garaşmaýan adamlardan.adamlar bolsa beýle dal.
Soňky teswirler
MRX, agramy (P) deň, massa (m) deň däl... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 18:15:36)
Kepderi, ewway beylede oglanjyk bamay)... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:43)
Telwas, ok. Awtorada, su gosgysynada sylagym uly. Hawa gelsikrak bolupdyr. Men ozum gosgykan okamanson seylerak yazypdyryn.... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:28)
Ajap sözler!... dowamy
Edebiýat | Azajyk patriotizm :)
Mylayym (Bu gün, 18:04:28)
Watan ucin diyip basenka bokyan oglanjyk yadyma dushup gitdi))... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Kepderi (Bu gün, 18:01:33)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS