Mowzuk

Gorkut ata söýlemiş - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1196Täzeje
Hatyja
03.12.2019 / 07:53:14
+3
Ölen adam direlmez,çykan jan geri gelmez?
2233Betinden
Nara
03.12.2019 / 08:20:45
Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

+1

Dogry ? haladym
Soňky teswirler
Biderek zat ucin sogushipdirler...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 16:19:49)
Nowcha, kä gyzlar garaşýa käsi garaşanok. Bu hem garaşmadyklar hakda. Temaň adymy? Bolup biler.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:19:43)
Üstünlik.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mahremli (Bu gün, 16:19:24)
Mahremli, howwa... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:17:11)
Gyz indi oňa garaşmadymy, Mowzugyň Ady bn mowzugyň teksti Gawat gelenok... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Nowcha (Bu gün, 16:15:33)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS