Mowzuk

Südüň hatyrasyna.. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Betinden
puo
02.12.2019 / 21:16:48
Мы были вместе - я забыл весь мир

+0

Молодец.Шейдип гойуп дурын хекаядыр гошгылары.Ягшылык этсен айланып гелжеги икиучсыздыр.Мена халадым спс автор
8Özümiziňki
Berdiyevic
02.12.2019 / 21:23:58
Первая и лучшая победа - это победа над собой

+0

Gow hekaya
2435Özümiziňki
DemeS
16.12.2019 / 21:53:53
+0
Biçak gowy hekaya köp köp sag bolun.
Soňky teswirler
Antoniýe diýip birinji gezek gabat geldim...... dowamy
Edebiýat |                   «ÝATMAZDAN Antoniýe de Sent EKZÝUPERI
bell (Bu gün, 17:04:12)
Mojek Dayy, sen häzirem şu lakamda ekeniňow möjek?! Men @Allaberdini senmyka diýdim. Bole geziber öz ugruňa!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:37:18)
Biderek zat ucin sogushipdirler...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 16:19:49)
Nowcha, kä gyzlar garaşýa käsi garaşanok. Bu hem garaşmadyklar hakda. Temaň adymy? Bolup biler.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:19:43)
Üstünlik.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mahremli (Bu gün, 16:19:24)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS