Mowzuk

okaman gechman - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2677Täzeje
Bejidoff
02.12.2019 / 11:29:15
Gowyny yigrensen pushman edersin - Erbedi yigrensen dushman edersin

+1

goshgy: ,, Bagtynyz bolsun"
50Gytyndan
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 12:07:24
Ýa Rebbim, meniň Senden isledigimi berme, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+2

bergisiz adam ýok... diňe bir pul bergini göz öňünde tutmaly däl... Allaha bergimiz kän

2677Täzeje
Bejidoff
02.12.2019 / 12:09:06
+2
☪ ORAZGULY ۞, mmm dogry bellediniz yone ginishleyin dushunesim gelya shuna
50Gytyndan
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 12:13:11
+0
Allaha bolan bergimizemi?
50Gytyndan
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 12:14:04
+0
ýa umuman bergi bilen gaýgyň tapawudynamy?
2677Täzeje
Bejidoff
02.12.2019 / 12:28:39
+1
☪ ORAZGULY ۞, sho jumledaki ara tapawudy
50Gytyndan
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 12:32:34
+0
gaýga bolsa birinji setiriň bilen kapiýalaşmajak ýaly meň üçinä, onsoňam şu döwüriň iň wawwaly meselesi hakynda ýagşy dileg edipsiňiz, şu durşy gowy ýaly meň üçinä... men bergi sözüni umumy edip aldym,
2677Täzeje
Bejidoff
02.12.2019 / 12:37:01
+1
☪ ORAZGULY ۞, sps pikirine dogan
612Täzeje
###zM
02.12.2019 / 16:51:40
sallanchakdan gachan

+0

Byr pirbilemaňa ýes gawary bizem slyşu
2640Gerekli
puo [254s]
02.12.2019 / 17:02:12
+1
Шол бентде агзан ики созунем гошгын дурныклыгны йитиряр.Говшадяр.Ол созлере сересаплы болмалы хем еринде жайдар уланмалы.Гошгыда капя ковалама хичем бейниде суратландырсан сюжетин ози элтер капя

2677Täzeje
Bejidoff
02.12.2019 / 18:20:12
+0
puo, oran minnetdar maslahatynyza
111Öwreniji
Ependi
02.12.2019 / 20:36:48
+0
Aý her kimiň öz aladasy-gaýgysy barda. Muňa umumylykda "gaýgyň bolmasyn" diýsede bolar welin, her kim bir zady alada edensoň, "bergin bolmasyn, dawaň bolmasyn, duşmanyň" diýleni. Ýetmezini aýdýarlar ilçilikde. Gaýgysyz adam ýaşaýan däldir dünýede. Dokuzy düzüw barmy

2677Täzeje
Bejidoff
02.12.2019 / 21:41:50
+0
Ependi, gaty dogry shol soz uchin gaty tankytlady biri meni shon uchin sizin hem pikirinizi bilmek uchin shu temany achdym
Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS