Mowzuk

Smartfonlar golaylaşyp gelyän maşyn barada habar berip başlarlar - Halanlaryma goş
Teswirleri:
625Özümiziňki
Mähriban
02.12.2019 / 12:14:31
+1
Gowy bolardy, esasanam men ýalylar üçin.

2131Gold
Betoglan
02.12.2019 / 13:54:17
+0
Mähriban, indikide öñünden ýaz halaýanlaññy size görä taýýarlanar ýaly!
206Gytyndan
02.12.2019 / 14:57:45
Sen özüdiñ "BAGT" diýlen düşünjâñ, Sen iñ eziz, iñ owadan ýatlamam...💔

+0

çeshmesinem ýazmalla tmcars diyip
2640Gerekli
puo [114s]
02.12.2019 / 19:07:21
+0
Ниетини позуп левиде болсан ойдакин элине барар дурмарыка собшение арин пыланыларда и пылан адресде дийип)))Минус тарапларам коп болжак онда смартфонларын)))Дегишян
111Öwreniji
Ependi
05.12.2019 / 23:32:37
+0
Duyn onninema Apple kompaniya bilen sogusip otyrdylar. Sen men maykamy ogurladynda, tursugyma dil yetirdin yalyrak. Apple firmam doredip yoren programmasyna menzes bolanson, orslardan ogurlyk yapdylar. Gaydybam Apple firma su yurtda islemez diydi hol gun. Galanny bilemok, ozleri son nas pas atyp biraz yumsasan bolmasalar
Soňky teswirler
Super goşgy! Tüweleme brao! +++++... dowamy
Gürrüňdeşlik | ichim gysdy
Yolagchy (Bu gün, 11:24:51)
Allah razy bolsun Selbi jigim, gerekli mowzuk... dowamy
Jemgyýet we Ynsan | Pygamber tebipçiligi: Iýip-içmegiñ edebi
☪ ORAZGULY ۞ (Bu gün, 11:22:35)
Şu soragy çaga bermek gaty uly ýalňyşlyk wara! Soragdan soň çagada eje-kakasynyň haýsam bolsa diňe birini gowy görmeli ýa-da birini beýlekisine görä has gowy görmeli diýen düşünje kemala gelip ugraýar... dowamy
Edebiýat | Kiçirägem bolsak, „Kakaň gowumy ýada ejeň?” diýen sowala „Kakam” diýip jogap bermegi endige öwrüpdik
Pegas (Bu gün, 11:19:49)
Gitler hem aprelde doglupdyr.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Urgencli (Bu gün, 11:08:48)
ммм.бах...молодец... dowamy
Gürrüňdeşlik | ichim gysdy
puo (Bu gün, 10:48:56)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS