Mowzuk

ÝALŇYŞ!
Mowzuk pozulan ýa-da ýok

Foruma

Soňky teswirler
Örän gowy tymsal BerekeLLa jigim! "Sylanyşyk iki taraplaýyndyr" - diýerdi, Baýja mugallymymyz. «Sylap Hormat goýsañyz, Sylanyp Hormat görersiñiz!»... dowamy
Edebiýat | Maşgala bagtynyñ syry/ tymsal
Allaberdi (Bu gün, 18:54:31)
Ehh ýalñyşlyk bilen basyldy - bagyşlañ!... dowamy
Gürrüňdeşlik | IŇ ULY BAÝLYK
Gelendebareken (Bu gün, 18:40:32)
Ajaýyp!!! Juda täsirli. Okanyňda iniň tikenekläp gidýär. Ylhamyňa bereket!... dowamy
Gürrüňdeşlik | IŇ ULY BAÝLYK
Myrat555 (Bu gün, 18:21:11)
Seni diňe seň barlygyň üçin söýýän ýeke-täk adam seň ejeňdir. Berekella, rowaýaty goşgy setirlerine täsirli geçiripsiň. Üstünlik, uýam!... dowamy
Umumy bölüm | ENE SARGYDY
Myrat555 (Bu gün, 18:09:01)
Şükürli boluň, guzym, Sabyr soňy döwletdir, Biribar bendelerne, Ömür-baky söýgetdir! :dovolen:... dowamy
Gürrüňdeşlik | IŇ ULY BAÝLYK
Okuwcy (Bu gün, 17:51:37)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS