Mowzuk

ÖZÜÑ BOL! - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2721Gerekli
05
02.12.2019 / 06:53:10
+3
Oñat düšünjeli pikirleri paÿlašanyñyza köp sag boluñ.
Dogry pikir.Diñe özüñ bolup ÿašamaly.
2640Betinden
puo
02.12.2019 / 08:50:16
Мы были вместе - я забыл весь мир

+1

Молодец Лачын.Шейдип гызыклы мовзуклар язып дур.Оканына дегйа.
2282Täzeje
Delgado
02.12.2019 / 12:52:31
+1
Okanyňa degýän mowzuk.
Şular ýaly peýdaly mowzuklary ýetrip dur, Lachynjan)

223Gytyndan
Lachyn
02.12.2019 / 13:58:37
+2
Delgado, ey way
2773Betinden
tiko
11.12.2019 / 16:55:53
Dünyanin in gozel yeri ynsanyn oyüdir! Çünki ol öyde ,,İman'' bolsun, ,,Söygi'' bolsun ,,Eje-kaka, dogan'' bolsun,,,Agzybirlik''

+0

Laçyn dogry ýazlan mowzuk hakykandanam diňe özüň bolmaly başga birine meňzejek bolup öňki üstünligiňem ýitirersin. Gündelik etjek işleriňem wagtynda edip diňe öňe dyzamaly ýokarlygyna gitmeli peselmeli däl
Soňky teswirler
Barlygy bn... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ýalançy gyzlar...
Okuwcy (Bu gün, 17:42:30)
+++++++ Birini soysen ony bolshy yaly soymeli!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ýalançy gyzlar...
Okuwcy (Bu gün, 17:42:15)
Best boy, ayal gowy bolsa hic zat bolmaz... dowamy
Edebiýat | Maşgala bagtynyñ syry/ tymsal
Okuwcy (Bu gün, 17:33:14)
Mojek Dayy, 😂😂😂bolya,, bor bashlyk...😆😆😆... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 17:23:39)
Antoniýe diýip birinji gezek gabat geldim...... dowamy
Edebiýat |                   «ÝATMAZDAN Antoniýe de Sent EKZÝUPERI
bell (Bu gün, 17:04:12)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS