Mowzuk

Gözleme - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1196Täzeje
Hatyja
01.12.2019 / 23:52:19
+1
Per berme gama, perýada,
Öwren, çulum bol her zada,
Ýüzüp geç tereň derýadan,
Kürekdir gaýyk gözleme
Soňky teswirler
Mojek Dayy, 😂😂😂bolya,, bor bashlyk...😆😆😆... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 17:23:39)
Antoniýe diýip birinji gezek gabat geldim...... dowamy
Edebiýat |                   «ÝATMAZDAN Antoniýe de Sent EKZÝUPERI
bell (Bu gün, 17:04:12)
Mojek Dayy, sen häzirem şu lakamda ekeniňow möjek?! Men @Allaberdini senmyka diýdim. Bole geziber öz ugruňa!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:37:18)
Biderek zat ucin sogushipdirler...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 16:19:49)
Nowcha, kä gyzlar garaşýa käsi garaşanok. Bu hem garaşmadyklar hakda. Temaň adymy? Bolup biler.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:19:43)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS