Mowzuk

Degişmeli mowzuk)) - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2231Täzeje
maksattt
01.12.2019 / 23:10:34
+1
Hehe govy meselani gozgapsyñ

2131Betinden
Betoglan
01.12.2019 / 23:22:02
+2
maksattt, hakykaty bilsinlerdä hemmesi))
2677Özümiziňki
Bejidoff
01.12.2019 / 23:25:39
meni gaytalap bilya dine kolegam

+1

mena krasga chalmany goy diydim arada welin ejeme yetme diya gayta

2131Betinden
Betoglan
01.12.2019 / 23:33:25
+2
Bejidoff, ???
2131Betinden
Betoglan
01.12.2019 / 23:33:54
+2
Bejidoff, gyzlar şonuñ ýalyda dost!
2370Täzeje
yyldyzym
01.12.2019 / 23:43:10
+1
tebigy gozellige name yetsin)
2233Betinden
Nara
01.12.2019 / 23:46:01
Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

+1

Boyanmagyñ peydaly taraplaram bar

?Guljan?
01.12.2019 / 23:47:00
+1
iyip icme diy otyrarlar emma endik eden adam goymazmyka diyyan mena.Yone gymmadam solara men pahyra nadip dozyakalar diyyan
82Betinden
Mahri
02.12.2019 / 00:05:05
Öýümiziň jynjagazy :)

+1

talanny
Soñky ÿazylanlar keltejik gonije kirpiklim yene namam sholary haladym.

312Öwreniji
Sheker
04.12.2019 / 05:54:34
+0
Mahri, menem başga gülere zat tapmasam,gelip şu "talanna" gülüp gidýän:.)))
415Gytyndan
Urgencli
02.12.2019 / 00:22:54
+1
Guşum diymäñ onda söygüliñize, uçjak bolup kösenip ýörmesinler!

2727Özümiziňki
Bolupbiler
02.12.2019 / 06:26:31
+1
Urgencli, ))
291Özümiziňki
Парекмахер
02.12.2019 / 15:59:15
+0
оваданжа болялар йүзлерни безеселер.
Soňky teswirler
Seni diňe seň barlygyň üçin söýýän ýeke-täk adam seň ejeňdir. Berekella, rowaýaty goşgy setirlerine täsirli geçiripsiň. Üstünlik, uýam!... dowamy
Umumy bölüm | ENE SARGYDY
Myrat555 (Bu gün, 18:09:01)
Şükürli boluň, guzym, Sabyr soňy döwletdir, Biribar bendelerne, Ömür-baky söýgetdir! :dovolen:... dowamy
Gürrüňdeşlik | IŇ ULY BAÝLYK
Okuwcy (Bu gün, 17:51:37)
Barlygy bn... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ýalançy gyzlar...
Okuwcy (Bu gün, 17:42:30)
+++++++ Birini soysen ony bolshy yaly soymeli!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ýalançy gyzlar...
Okuwcy (Bu gün, 17:42:15)
Best boy, ayal gowy bolsa hic zat bolmaz... dowamy
Edebiýat | Maşgala bagtynyñ syry/ tymsal
Okuwcy (Bu gün, 17:33:14)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS