Mowzuk

Degişmeli mowzuk)) - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2231Täzeje
maksattt
01.12.2019 / 23:10:34
+1
Hehe govy meselani gozgapsyñ

2131Gold
Betoglan
01.12.2019 / 23:22:02
+0
maksattt, hakykaty bilsinlerdä hemmesi))
2677Täzeje
Bejidoff
01.12.2019 / 23:25:39
Gowyny yigrensen pushman edersin - Erbedi yigrensen dushman edersin

+1

mena krasga chalmany goy diydim arada welin ejeme yetme diya gayta

2131Gold
Betoglan
01.12.2019 / 23:33:25
+0
Bejidoff, 😂😅😂
2131Gold
Betoglan
01.12.2019 / 23:33:54
+0
Bejidoff, gyzlar şonuñ ýalyda dost!
2370Täzeje
yyldyzym
01.12.2019 / 23:43:10
+1
tebigy gozellige name yetsin)
2233Gytyndan
Nara
01.12.2019 / 23:46:01
+1
Boyanmagyñ peydaly taraplaram bar
1420Betinden
💖Guljan💖
01.12.2019 / 23:47:00
Adamyñ gowsam erbedem diñe dogrysyny aÿtÿan adamdyr.

+1

iyip icme diy otyrarlar emma endik eden adam goymazmyka diyyan mena.Yone gymmadam solara men pahyra nadip dozyakalar diyyan
82Täzeje
Mahri [45s]
02.12.2019 / 00:05:05
Öýümiziň jynjagazy :)

+1

talanny
Soñky ÿazylanlar keltejik gonije kirpiklim yene namam sholary haladym.

312Täzeje
Sheker
04.12.2019 / 05:54:34
+0
Mahri, menem başga gülere zat tapmasam,gelip şu "talanna" gülüp gidýän:.)))
415Gytyndan
Urgencli
02.12.2019 / 00:22:54
+1
Guşum diymäñ onda söygüliñize, uçjak bolup kösenip ýörmesinler!

2727Özümiziňki
Bolupbiler
02.12.2019 / 06:26:31
+1
Urgencli, ))
291Öwreniji
Парекмахер
02.12.2019 / 15:59:15
+0
оваданжа болялар йүзлерни безеселер.
Soňky teswirler
ммм.бах...молодец... dowamy
Gürrüňdeşlik | ichim gysdy
puo (Bu gün, 10:48:56)
Gojaly bäsdeşiniň hamyladygyny haçan ýaryş başlandan soň bilip galýar. Dünýä injek ynsanyň dünýä gelmänkä ömrüniň kesilmegine sebäp bolmalymy ýa-da mukaddes sungatyň abraýyny ýere çalmalymy?! Dowamat... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:39:44)
Oýnaşdan bolan çöpdüýbüler halk içinde näletlenipdir. Aslynyň halallygyna göz ýetirmän gelin edinilmändir, gyz çykarylmandyr. Asly gümürtik bolanlara möhüm işler ynanylmandyr. Toýda-märekede asly hala... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:38:02)
Zenan − dowamat gönezligi Ýaşaýşyň, durmuşyň dowam edip durmasynyň baş esasy adamdyr, onuň hem iň beýik arzuwy, ömrüniň manysy, maksady nesil galdyrmak, ata-baba nesliňi ýitirmezlikdir. Bu teb... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:33:57)
️️❄️❄️❄️❄️☃️⛄☃️Sagbol dost gyzykly eken...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)
Sport (Bu gün, 10:33:18)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS