Mowzuk

Ogrynyñ ölûmi - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Betinden
puo
01.12.2019 / 20:48:36
Мы были вместе - я забыл весь мир

+1

Адам оленден сон хасиет эндигине гора баханы кесйалер....Молодец автор
2233Betinden
Nara
01.12.2019 / 21:17:03
Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

+0

OGRYNYŇ ÖLÜMI.

ate yeke cykyp gijeden-gije
kate shagirtlerin yzyna tirkap
gijeler ogurlap towukdyr juyje
bir ogry yashanmysh obany curkap

asyl bir oba dal onun curkani
kop yerlere yeten eken yzasy
ahyr bir gun... ajayyp bir yaz guni
dolanmyshyn ol bendanin kazasy

uyshuship bir yere ilen calany
dabe gora owenmishler oleni:
-yatan yeri yagty bolsun pahyryn,
ahyretde hemra bolsun imany

arman yone tapylgysyz yigitdi
hic bilmezdi ilin hakyn iymani
dayysy dogany yegen yennesi
dabe gora owenmishler hemmesi

yasa gelen garryja bir yashulyn
yeke ozi galanmyshyn seretse
onson bu-da owenmishin ozuce: "ogrujady,ogrujady,neresse..."


Halyl Kulyýew
2131Betinden
Betoglan
01.12.2019 / 22:06:01
Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek!

+2

Ogrylaram ýagşylykda ýatlanylyp goşga goşulýar eken!Ýogsa ogry ýazgarylmalyda

2104Öwreniji
Venera
02.12.2019 / 01:41:52
+1
Betoglan, " Däbe görä öwenmişler hemmesi"
Türkmençikde şeýle däp bar. Nähili erbet adam boldy-da ýasynda hemmeler òwýarler. Ýogalan adamy ýazgarmagyñ, sögmegiñ hiç hili manysy ýok diýip düşünilýar.
2104Öwreniji
Venera
02.12.2019 / 01:42:22
+0
*bolsa-da
Soňky teswirler
Antoniýe diýip birinji gezek gabat geldim...... dowamy
Edebiýat |                   «ÝATMAZDAN Antoniýe de Sent EKZÝUPERI
bell (Bu gün, 17:04:12)
Mojek Dayy, sen häzirem şu lakamda ekeniňow möjek?! Men @Allaberdini senmyka diýdim. Bole geziber öz ugruňa!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:37:18)
Biderek zat ucin sogushipdirler...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 16:19:49)
Nowcha, kä gyzlar garaşýa käsi garaşanok. Bu hem garaşmadyklar hakda. Temaň adymy? Bolup biler.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:19:43)
Üstünlik.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mahremli (Bu gün, 16:19:24)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS