Mowzuk

Ogrynyñ ölûmi - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Gerekli
puo [28s]
01.12.2019 / 20:48:36
+1
Адам оленден сон хасиет эндигине гора баханы кесйалер....Молодец автор
2233Gytyndan
Nara
01.12.2019 / 21:17:03
+0
OGRYNYŇ ÖLÜMI.

ate yeke cykyp gijeden-gije
kate shagirtlerin yzyna tirkap
gijeler ogurlap towukdyr juyje
bir ogry yashanmysh obany curkap

asyl bir oba dal onun curkani
kop yerlere yeten eken yzasy
ahyr bir gun... ajayyp bir yaz guni
dolanmyshyn ol bendanin kazasy

uyshuship bir yere ilen calany
dabe gora owenmishler oleni:
-yatan yeri yagty bolsun pahyryn,
ahyretde hemra bolsun imany

arman yone tapylgysyz yigitdi
hic bilmezdi ilin hakyn iymani
dayysy dogany yegen yennesi
dabe gora owenmishler hemmesi

yasa gelen garryja bir yashulyn
yeke ozi galanmyshyn seretse
onson bu-da owenmishin ozuce: "ogrujady,ogrujady,neresse..."


Halyl Kulyýew
2131Gold
Betoglan
01.12.2019 / 22:06:01
Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek!

+1

Ogrylaram ýagşylykda ýatlanylyp goşga goşulýar eken!Ýogsa ogry ýazgarylmalyda

2104Täzeje
Venera
02.12.2019 / 01:41:52
+1
Betoglan, " Däbe görä öwenmişler hemmesi"
Türkmençikde şeýle däp bar. Nähili erbet adam boldy-da ýasynda hemmeler òwýarler. Ýogalan adamy ýazgarmagyñ, sögmegiñ hiç hili manysy ýok diýip düşünilýar.
2104Täzeje
Venera
02.12.2019 / 01:42:22
+0
*bolsa-da
Soňky teswirler
Türkmende zenan hormaty beýikdir Geçen ýetmiş ýyl içinde türkmenler öňki döwürde öz aýal-gyzlaryna adam hökmünde garamandyrlar diýen galp kesgitleme bilen gulagymyz kamata geldi. Türkmeniň geç... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:11:36)
Äri ışde kolbasada tutulyp işden kowulup öýüne gelýä welin biri heleýini haýdap otyr diýýä görüp äri: - bäh nähili boldaý men tutuldym, heleý tutuldy diýen bolýamyş... dowamy
Umumy bölüm | Gülmek ömürden diýää 😀😁😄
PABLO ESCOBAR (Bu gün, 10:11:18)
Ýigit atýar. Gelni zordan ärine minnetdarlyk bildirip gözüni ýumýar. Hawa, minnetdarlyk bildirip... Zenan wepasynyň beýikligi, gör, nämede?! Türkmen zenany wepalylygyň belent nusgasyny Beýik Watançyly... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:09:57)
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS