Mowzuk

Dileg - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1969Gold
Nowcha
01.12.2019 / 22:49:04
❤★❤ÖZIM BILÝÄN ❤★❤

+1

Doredijilikde ustunlik

2727Özümiziňki
Bolupbiler
01.12.2019 / 23:49:24
+1
Nowcha, sps
2721Gerekli
05
02.12.2019 / 08:56:07
+1
Ejizlemek däl jenaýat,
Ejiziň men, bol hemaýat,
Kalbymda dileg hem aýat,
Ynanjyma täç ber, Allam!

Oñat gošgyny paÿlašanyñyza sag boluñ.
50Gold
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 09:24:55
Ýa Rebbim, meniň Senden isledigimi berme, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+0

Allah razy bolsun dost, elleriňize saglyk
2565Gold
Sport
14.12.2019 / 18:17:50
FC_Real_Madrid.⚽????))

+1

Berekella gaty gowy Goşgy
?????
Soňky teswirler
Mojek Dayy, sen häzirem şu lakamda ekeniňow möjek?! Men @Allaberdini senmyka diýdim. Bole geziber öz ugruňa!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:37:18)
Biderek zat ucin sogushipdirler...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 16:19:49)
Nowcha, kä gyzlar garaşýa käsi garaşanok. Bu hem garaşmadyklar hakda. Temaň adymy? Bolup biler.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:19:43)
Üstünlik.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mahremli (Bu gün, 16:19:24)
Mahremli, howwa... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:17:11)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS