Mowzuk

Dileg - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1969Gold
Nowcha
01.12.2019 / 22:49:04
★♥★Özim bilýän★♥★

+1

Doredijilikde ustunlik

2727Özümiziňki
Bolupbiler
01.12.2019 / 23:49:24
+1
Nowcha, sps
2721Özümiziňki
05
02.12.2019 / 08:56:07
+1
Ejizlemek däl jenaýat,
Ejiziň men, bol hemaýat,
Kalbymda dileg hem aýat,
Ynanjyma täç ber, Allam!

Oñat gošgyny paÿlašanyñyza sag boluñ.
50Gytyndan
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 09:24:55
Ýa Rebbim, meniň Senden isledigimi berme, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+0

Allah razy bolsun dost, elleriňize saglyk
Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS