Mowzuk

Keremiňden umydygär. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1644Özümiziňki
Yolagchy [3s]
01.12.2019 / 15:08:52
+1
Gel Nara gel. Ýüregi al. Saňa şu jigijan!

1420Betinden
💖Guljan💖 [105s]
01.12.2019 / 16:12:49
+1
Yolagchy, hany mana
2640Gerekli
puo [21s]
01.12.2019 / 16:09:48
+2
Классики стил.Молодец

1644Özümiziňki
Yolagchy [3s]
01.12.2019 / 16:12:33
+0
puo, Allah ýalkasyn dogan!
1420Betinden
💖Guljan💖 [105s]
01.12.2019 / 16:13:16
Adamyñ gowsam erbedem diñe dogrysyny aÿtÿan adamdyr.

+1

Tasin zatlar yazyan senem

1644Özümiziňki
Yolagchy [4s]
01.12.2019 / 16:15:48
+1
💖Guljan💖, sagbol-a entek täsin zatlar öňde-dir.
Soňky teswirler
Türkmende, umuman gündogar halklarynda aýallaryň mertebesiniň kemsidilýändigi baradaky pikir ýewropalylaryň gündogarlylara göwnüýetmezçiliginden gelip çykandyr. Başga halkyň wekili bolup, gündogar hal... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:20:55)
Türkmende zenan hormaty beýikdir Geçen ýetmiş ýyl içinde türkmenler öňki döwürde öz aýal-gyzlaryna adam hökmünde garamandyrlar diýen galp kesgitleme bilen gulagymyz kamata geldi. Türkmeniň geç... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:11:36)
Äri ışde kolbasada tutulyp işden kowulup öýüne gelýä welin biri heleýini haýdap otyr diýýä görüp äri: - bäh nähili boldaý men tutuldym, heleý tutuldy diýen bolýamyş... dowamy
Umumy bölüm | Gülmek ömürden diýää 😀😁😄
PABLO ESCOBAR (Bu gün, 10:11:18)
Ýigit atýar. Gelni zordan ärine minnetdarlyk bildirip gözüni ýumýar. Hawa, minnetdarlyk bildirip... Zenan wepasynyň beýikligi, gör, nämede?! Türkmen zenany wepalylygyň belent nusgasyny Beýik Watançyly... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:09:57)
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS