Mowzuk

Keremiňden umydygär. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1644Gerekli
Yolagchy
01.12.2019 / 15:08:52
+1
Gel Nara gel. Ýüregi al. Saňa şu jigijan!


?Guljan?
01.12.2019 / 16:12:49
+1
Yolagchy, hany mana
2640Betinden
puo
01.12.2019 / 16:09:48
Мы были вместе - я забыл весь мир

+2

Классики стил.Молодец

1644Gerekli
Yolagchy
01.12.2019 / 16:12:33
+0
puo, Allah ýalkasyn dogan!

?Guljan?
01.12.2019 / 16:13:16
+1
Tasin zatlar yazyan senem

1644Gerekli
Yolagchy
01.12.2019 / 16:15:48
+1
?Guljan?, sagbol-a entek täsin zatlar öňde-dir.
Soňky teswirler
Mojek Dayy, 😂😂😂bolya,, bor bashlyk...😆😆😆... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 17:23:39)
Antoniýe diýip birinji gezek gabat geldim...... dowamy
Edebiýat |                   «ÝATMAZDAN Antoniýe de Sent EKZÝUPERI
bell (Bu gün, 17:04:12)
Mojek Dayy, sen häzirem şu lakamda ekeniňow möjek?! Men @Allaberdini senmyka diýdim. Bole geziber öz ugruňa!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:37:18)
Biderek zat ucin sogushipdirler...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 16:19:49)
Nowcha, kä gyzlar garaşýa käsi garaşanok. Bu hem garaşmadyklar hakda. Temaň adymy? Bolup biler.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:19:43)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS