Mowzuk

Köne tanyşlaryň bir hakda. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1638Gold
raymond
01.12.2019 / 12:07:41
+2
Bah))

1644Özümiziňki
Yolagchy
01.12.2019 / 12:10:55
+1
raymond, çalt okap ýetişdiňaý tüweleme. Zwer teswir ýazýady hemişe ilki bolup.
1638Gold
raymond
01.12.2019 / 12:15:57
+1
Sagja bol drug))
1644Özümiziňki
Yolagchy
01.12.2019 / 12:19:35
+1
raymond, ýürejik üçinmi? Hiç zat däl bu.
612Täzeje
###zM
01.12.2019 / 12:21:37
sallanchakdan gachan

+1

Goňur it kiminini

1644Özümiziňki
Yolagchy
01.12.2019 / 13:03:19
+1
###zM, Söse
1420Betinden
💖Durmus💖 [111s]
01.12.2019 / 12:45:37
Adamyñ gowsam erbedem diñe dogrysyny aÿtÿan adamdyr.

+2

Men hic zada dusinmedim.

1644Özümiziňki
Yolagchy
01.12.2019 / 13:02:15
+1
💖Durmus💖, tebigy!
2231Täzeje
maksattt
01.12.2019 / 13:54:53
+0
Govja gosgularA bolmaly ylhamsoyniñ
625Özümiziňki
Mähriban
02.12.2019 / 17:36:09
+1
Yitdä ol. Bärde barmy nä?

1644Özümiziňki
Yolagchy
03.12.2019 / 13:51:28
+0
Mähriban, ýiteni ýagşy.
Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS