Mowzuk

Köne tanyşlaryň bir hakda. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1638Gold
raymond
01.12.2019 / 12:07:41
Öz ýazanja düşegiňde öziň ýatarsyň

+2

Bah))

1644Gerekli
Yolagchy
01.12.2019 / 12:10:55
+1
raymond, çalt okap ýetişdiňaý tüweleme. Zwer teswir ýazýady hemişe ilki bolup.
1638Gold
raymond
01.12.2019 / 12:15:57
+1
Sagja bol drug))
1644Gerekli
Yolagchy
01.12.2019 / 12:19:35
+1
raymond, ýürejik üçinmi? Hiç zat däl bu.
612Täzeje
###zM
01.12.2019 / 12:21:37
sallanchakdan gachan

+1

Goňur it kiminini

1644Gerekli
Yolagchy
01.12.2019 / 13:03:19
+1
###zM, Söse

?Durmus?
01.12.2019 / 12:45:37
+2
Men hic zada dusinmedim.

1644Gerekli
Yolagchy
01.12.2019 / 13:02:15
+1
?Durmus?, tebigy!
2231Täzeje
maksattt
01.12.2019 / 13:54:53
+0
Govja gosgularA bolmaly ylhamsoyniñ
625Täzeje
Mähriban
02.12.2019 / 17:36:09
+1
Yitdä ol. Bärde barmy nä?

1644Gerekli
Yolagchy
03.12.2019 / 13:51:28
+0
Mähriban, ýiteni ýagşy.
Soňky teswirler
Mojek Dayy, sen häzirem şu lakamda ekeniňow möjek?! Men @Allaberdini senmyka diýdim. Bole geziber öz ugruňa!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:37:18)
Biderek zat ucin sogushipdirler...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 16:19:49)
Nowcha, kä gyzlar garaşýa käsi garaşanok. Bu hem garaşmadyklar hakda. Temaň adymy? Bolup biler.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:19:43)
Üstünlik.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mahremli (Bu gün, 16:19:24)
Mahremli, howwa... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:17:11)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS