Mowzuk

Hayysh - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Gerekli
puo [283s]
01.12.2019 / 11:52:46
+1
молодец
1196Betinden
Hatyja
01.12.2019 / 12:05:15
Adamyn elinde zat yok yaşadyanam ölduryanem Allahdyr.

+1

Super👍👍👍👍
1644Özümiziňki
Yolagchy
01.12.2019 / 12:14:08
+0
Ajaýyp tüweleme!
2677Täzeje
Bejidoff
01.12.2019 / 12:47:43
Gowyny yigrensen pushman edersin - Erbedi yigrensen dushman edersin

+1

ahlijanize minnetdar doslar
Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS