Mowzuk

Äýnek. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Gerekli
puo [39s]
01.12.2019 / 10:18:32
+0
ГОвужа ойланма экен.Адам дурмышында габат гелйан вакалар.спасибо автор
222Täzeje
Ariel
01.12.2019 / 10:32:28
.

+0

Hemme şeýdip özüni ýigrensedi, dünýe düzelerdi bireýýäm.
2462Gerekli
Isabella
01.12.2019 / 18:53:14
Fly With Me✈️..)

+0

Hemme zat mutnyy görnerdi..täzeden dünýä inen ýaly bolduk bizä..
2435Täzeje
DemeS
01.12.2019 / 19:43:13
+0
Size gaty nebsim agrardy indi bir indibir lukmana işin düşmesin dost
2435Täzeje
DemeS
01.12.2019 / 19:58:11
+0
Özümem âynek edinmeli boldy öytyân
619Täzeje
Alara
01.12.2019 / 20:55:08
+0
diñe işde uzakdan gelýäni saýgarar ýaly dakýan , her kim gelip o nirä geçti, by haýsy tarapa gitdi jogap berer ýaly .
Gyzykly ýazypsyñ,meñ kör durmuşumdan her gűn )
Soňky teswirler
Türkmende zenan hormaty beýikdir Geçen ýetmiş ýyl içinde türkmenler öňki döwürde öz aýal-gyzlaryna adam hökmünde garamandyrlar diýen galp kesgitleme bilen gulagymyz kamata geldi. Türkmeniň geç... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:11:36)
Äri ışde kolbasada tutulyp işden kowulup öýüne gelýä welin biri heleýini haýdap otyr diýýä görüp äri: - bäh nähili boldaý men tutuldym, heleý tutuldy diýen bolýamyş... dowamy
Umumy bölüm | Gülmek ömürden diýää 😀😁😄
PABLO ESCOBAR (Bu gün, 10:11:18)
Ýigit atýar. Gelni zordan ärine minnetdarlyk bildirip gözüni ýumýar. Hawa, minnetdarlyk bildirip... Zenan wepasynyň beýikligi, gör, nämede?! Türkmen zenany wepalylygyň belent nusgasyny Beýik Watançyly... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:09:57)
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS