Mowzuk

Äýnek. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Betinden
puo
01.12.2019 / 10:18:32
Мы были вместе - я забыл весь мир

+0

ГОвужа ойланма экен.Адам дурмышында габат гелйан вакалар.спасибо автор
222Täzeje
Ariel
01.12.2019 / 10:32:28
.

+0

Hemme şeýdip özüni ýigrensedi, dünýe düzelerdi bireýýäm.
2462Gerekli
Isabella
01.12.2019 / 18:53:14
Fly With Me✈️..)

+0

Hemme zat mutnyy görnerdi..täzeden dünýä inen ýaly bolduk bizä..
2435Özümiziňki
DemeS
01.12.2019 / 19:43:13
+0
Size gaty nebsim agrardy indi bir indibir lukmana işin düşmesin dost
2435Özümiziňki
DemeS
01.12.2019 / 19:58:11
+0
Özümem âynek edinmeli boldy öytyân
619Täzeje
Alara
01.12.2019 / 20:55:08
+0
diñe işde uzakdan gelýäni saýgarar ýaly dakýan , her kim gelip o nirä geçti, by haýsy tarapa gitdi jogap berer ýaly .
Gyzykly ýazypsyñ,meñ kör durmuşumdan her gűn )
2759Özümiziňki
Princessa
14.12.2019 / 16:21:33
+0
Näme üçin biz doglanymyzdaky ýaly päk, ikiýüzsüz ýaşap bilmeýärkäk? -diýip oýlanyp, özümi ýigrenýärdim.Cyndanam name ucin bu dunyan adamlary pak yasap bilmeyarka?
Soňky teswirler
Antoniýe diýip birinji gezek gabat geldim...... dowamy
Edebiýat |                   «ÝATMAZDAN Antoniýe de Sent EKZÝUPERI
bell (Bu gün, 17:04:12)
Mojek Dayy, sen häzirem şu lakamda ekeniňow möjek?! Men @Allaberdini senmyka diýdim. Bole geziber öz ugruňa!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:37:18)
Biderek zat ucin sogushipdirler...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 16:19:49)
Nowcha, kä gyzlar garaşýa käsi garaşanok. Bu hem garaşmadyklar hakda. Temaň adymy? Bolup biler.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Tolkun (Bu gün, 16:19:43)
Üstünlik.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mahremli (Bu gün, 16:19:24)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS