Mowzuk

Doglan günüňe - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2474Özümiziňki
EGO
01.12.2019 / 07:07:00
Balalarym meniñ ömrüm

+2

Meñ adyma düzülen goşgy şu.siz şahyryñ özi bolsañyz sagboluñ galamyñyzyñ ujy mundan beyläk hem yiti bolmagyny arzuw edyän

2165Öwreniji
Yalydyr
01.12.2019 / 07:48:58
+1
EGO, Keýik salam ))
2727Özümiziňki
Bolupbiler
01.12.2019 / 11:50:44
+2
EGO, sizede sagboluň!
2474Özümiziňki
EGO
01.12.2019 / 13:53:36
+3
Salam
2165Öwreniji
Yalydyr
03.12.2019 / 16:21:27
+0
Goşgudaky adyňyzyň Keýikdigini aýdypdy geçen sapar bir agza. )
2474Özümiziňki
EGO
04.12.2019 / 09:55:07
+1
Yatkeşligiñ yerinden ucmandyr
1196Täzeje
Hatyja
01.12.2019 / 10:10:55
+2
Super++++
170Ýaşuly
Durdyeva
01.12.2019 / 10:13:43
Я верный друг и страшный враг,смотря кому,когда и как!

+2

Mumkin bolsa su gosgynyzy hem paylasayynda biz bilen"Sen surata govy dùśýãñ
Herdùrlije eśik bilen" śeyle setirler bolmaly icinde
2640Betinden
puo
01.12.2019 / 10:37:06
Мы были вместе - я забыл весь мир

+1

Берекелла автор сагбол етиренине
Soňky teswirler
Ehh ýalñyşlyk bilen basyldy - bagyşlañ!... dowamy
Gürrüňdeşlik | IŇ ULY BAÝLYK
Gelendebareken (Bu gün, 18:40:32)
Ajaýyp!!! Juda täsirli. Okanyňda iniň tikenekläp gidýär. Ylhamyňa bereket!... dowamy
Gürrüňdeşlik | IŇ ULY BAÝLYK
Myrat555 (Bu gün, 18:21:11)
Seni diňe seň barlygyň üçin söýýän ýeke-täk adam seň ejeňdir. Berekella, rowaýaty goşgy setirlerine täsirli geçiripsiň. Üstünlik, uýam!... dowamy
Umumy bölüm | ENE SARGYDY
Myrat555 (Bu gün, 18:09:01)
Şükürli boluň, guzym, Sabyr soňy döwletdir, Biribar bendelerne, Ömür-baky söýgetdir! :dovolen:... dowamy
Gürrüňdeşlik | IŇ ULY BAÝLYK
Okuwcy (Bu gün, 17:51:37)
Barlygy bn... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ýalançy gyzlar...
Okuwcy (Bu gün, 17:42:30)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS