Mowzuk

Okamazlygy maslahat berýän. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2233Betinden
Nara
03.11.2019 / 13:59:56
Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

+1

Name diyjk bolyaka diyip gystanyp okapdyryn???

1922
Pazzek
03.11.2019 / 14:01:20
+1
Nara,
2233Betinden
Nara
03.11.2019 / 14:03:44
+1
Minnetdar ! ❤ un
2133Özümiziňki
BizDostlukda
03.11.2019 / 14:24:26
+2
Nara, sen sol yuregi gursagy mana beredat edip bilenokmy aydogan
220Gytyndan
Путешественник
03.11.2019 / 14:02:22
Oka! Öwren! Döret!

+1

Sagja bolay peydaly maslahatlar eken

1922
Pazzek
03.11.2019 / 14:04:15
+1
Путешественник, aha
1083Hakyky dost
zver1
03.11.2019 / 14:20:05
"JUBI DOLY UMYT"

+1

hak pazzek dade diysanim
1533Gytyndan
ezizhan [224s]
03.11.2019 / 14:43:07
Ilki özüñi tana...

+1

hut pazzek-da
2474Özümiziňki
EGO
03.11.2019 / 14:49:14
Balalarym meniñ ömrüm

+1

Näme diymekci boldyñ menä düşünmän galdym

Angel
03.11.2019 / 16:17:38
+1
Kezzap diysanim
919Gytyndan
Shapak_A
03.11.2019 / 16:29:18
+1
Hay,pazzek...
1644Gerekli
Yolagchy
04.11.2019 / 09:40:04
+1
Hudaýsaklawersin
Soňky teswirler
Watan ucin diyip basenka bokyan oglanjyk yadyma dushup gitdi))... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Kepderi (Bu gün, 18:01:33)
Dost seniň bu pikiriň ýalňyş öýdýän. Çünki birinjidenä terezi massa ölçeýän gural, ikinjidenem jisimiň agramy P=mg, g san hemişelik bolany üçin ony goýanyň goýmadygyň tapawudy ýok. Tereziň bir egni Ýe... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:59:21)
Diýmek sen bazardan 3kg kartoşka ölçedip alsak (çekuw daşlary demir bolany üçin) 3kg alanymyz däl diýjek bolýaňda... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:42:23)
MRX, "1kg tagta agyrmy, 1kg demir? Ikisem deň!" nädogry bolup çykdymy )... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Espectro (Bu gün, 17:41:03)
+++ bilmelaý şu zatlary... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 17:26:32)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS