Mowzuk

Degişmeler. :D - Halanlaryma goş
Teswirleri:
220Gytyndan
Путешественник
19.10.2019 / 00:03:43
Oka! Öwren! Döret!

+3

Men gidyan indi internede girmen sagbolun diyp hoslaşdy we indi hiç wagt girmen diyp oz ozüne soz berdi.

1- gün geçdi
-bah wagtyň hayal geçayşinay.

2-nji gün geçdi
- bu içgysgynçlyk janyň alyp gelýäräý..

3-nji güni
-maňa kimler ýazdyka şony bir göreyin hany...

274Gerekli
Sabryna
19.10.2019 / 22:53:07
+1
Путешественник, şula hakyky zatla
274Gerekli
Sabryna
20.10.2019 / 09:47:48
+0
Путешественник, ýurejik un minnetdar?
1420Betinden
Ruhnama
19.10.2019 / 00:06:06
Адамын говсам эрбедем дине хакыкаты айтян адамдыр.

+1

Aydayyn diyip yordumda paylas degismelerinden berekella jigim sulara onaryan ellerine guller bitsin

297Özümiziňki
gozel gyz
19.10.2019 / 14:05:56
+0
Ruhnama,
1533Gytyndan
ezizhan
19.10.2019 / 08:01:48
Ilki özüñi tana...

+1

1926Gold
LIDER
19.10.2019 / 13:26:30
Прежде чем говорить, убедитесь, что ваш язык соединён с мозгом.

+0

Bir aýal awtobusda barýar. Şafýora puly geçirmeli, öňinde-de bir aýal dur. Nädip ýüzlenmeli? Pikir etýär:"Bu şäher içi awtobusy. Geçen duralgada düşmedik bolsa, indikide düşer, indikide meniň mikroraýonym. Elinde bir çüýşe wino bar, diýmek erkegiň ýanyna barýar. Çüýşe gymmat, diýmek owadan erkegiň ýanyna barýar. Meniň raýonymda iki sany owadan erkek bar - ärim we oýnaşym. Oýnaşymyň ýanyna barýan däldir, sebäbi onuň ýanyna men barýan, diýmek ärimiň ýanyna barýar. Ärimdede iki gezýäni bar. Çemen bilen Bahar. Çemen awazada şu günler". -Bahar, puly şafýora geçirsene! - Siz meniň adymy nirdän bilýäňiz?!.

Heyyyy ayallar

1964Täzeje
Lunluchi
19.10.2019 / 16:36:07
+0
LIDER, shu birhili bet arasynda)
612Öwreniji
###zM
19.10.2019 / 14:25:59
sallanchakdan gachan

+0

Oi bula p... Tobeeee

Hany hany ???

3247Gold
GaRaGoL_2018
30.03.2020 / 16:05:47
+1
###zM,
Soňky teswirler
Best boy, Hantoro bilaymese ony. Yada Hayat.. dan sora pal atsyn aydar sho😂😂😂... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Серый волк (Bu gün, 18:51:26)
Fentezinem kriteryelap bolyar. Meselem Otryad samoubostwada. Harli kwin zawotda ullakan juñ gazana bash ashak zyñyar we ony joker yzynnan ozuni zyñyp halas edyar. Logika sygmayan zat, dik bashashak zy... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Серый волк (Bu gün, 18:50:13)
Hytayda okaya gonshy oglan. Howwa twitter facebook insta vpn bln girmeli diyyar. Yone telde hemme zadam google ugry ishlap dur diyip dura. Crome. Playmarket. Youtube. Hangouts. Na bular google dalmi... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Серый волк (Bu gün, 18:47:36)
Best boy, bu massa gowrum diyjek bolyar 😒 oda nadogry... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Серый волк (Bu gün, 18:45:00)
esenow2020, ol tereziler jisimiň otnositel massasyny berip bilenok. Mowzuk ahyrynda ýazypdym Arhimet güýji kiçi göwrümli jisimlerde onçakly uly täsir görkezmeýär diýip. Ýaňyşmasam orta mekdeple... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Espectro (Bu gün, 18:42:13)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS