Mowzuk

Degişmeler. :D - Halanlaryma goş
Teswirleri:
220Gerekli
Путешественник
19.10.2019 / 00:03:43
Allahym edenleriňe şükürler bolsun!

+3

Men gidyan indi internede girmen sagbolun diyp hoslaşdy we indi hiç wagt girmen diyp oz ozüne soz berdi.

1- gün geçdi
-bah wagtyň hayal geçayşinay.

2-nji gün geçdi
- bu içgysgynçlyk janyň alyp gelýäräý..

3-nji güni
-maňa kimler ýazdyka şony bir göreyin hany...

274Gerekli
Sabryna
19.10.2019 / 22:53:07
+1
Путешественник, şula hakyky zatla
274Gerekli
Sabryna
20.10.2019 / 09:47:48
+0
Путешественник, ýurejik un minnetdar😊
1420Betinden
Ruhnama
19.10.2019 / 00:06:06
Adamyñ gowsam erbedem diñe dogrysyny aÿtÿan adamdyr.

+1

Aydayyn diyip yordumda paylas degismelerinden berekella jigim sulara onaryan ellerine guller bitsin

297Özümiziňki
gozel gyz
19.10.2019 / 14:05:56
+0
Ruhnama,
1533Özümiziňki
ezizhan
19.10.2019 / 08:01:48
Ilki özüñi tana...

+1

1926Gerekli
LIDER
19.10.2019 / 13:26:30
Прежде чем говорить, убедитесь, что ваш язык соединён с мозгом.

+0

Bir aýal awtobusda barýar. Şafýora puly geçirmeli, öňinde-de bir aýal dur. Nädip ýüzlenmeli? Pikir etýär:"Bu şäher içi awtobusy. Geçen duralgada düşmedik bolsa, indikide düşer, indikide meniň mikroraýonym. Elinde bir çüýşe wino bar, diýmek erkegiň ýanyna barýar. Çüýşe gymmat, diýmek owadan erkegiň ýanyna barýar. Meniň raýonymda iki sany owadan erkek bar - ärim we oýnaşym. Oýnaşymyň ýanyna barýan däldir, sebäbi onuň ýanyna men barýan, diýmek ärimiň ýanyna barýar. Ärimdede iki gezýäni bar. Çemen bilen Bahar. Çemen awazada şu günler". -Bahar, puly şafýora geçirsene! - Siz meniň adymy nirdän bilýäňiz?!.

Heyyyy ayallar

1964Täzeje
Lunluchi
19.10.2019 / 16:36:07
+0
LIDER, shu birhili bet arasynda)
612Täzeje
###zM
19.10.2019 / 14:25:59
sallanchakdan gachan

+0

Oi bula p... Tobeeee

Hany hany 😀😀😀
Soňky teswirler
gyzykly tazelik eken... dowamy
Gürrüňdeşlik | Adamyñ häsýetini onuñ telefony ulanyšyndan bilmek bolýar.
TMRT (Bu gün, 05:06:59)
bah poctacylaryna isleri yinnillesipdir awtor gowy tazeliklerin ucin sana minnetdar... dowamy
Umumy bölüm | Hat gatnadyjy robot(2020)13
TMRT (Bu gün, 04:59:07)
:jerry:... dowamy
Edebiýat | Degişmeler.Nurmuhammet Nazarow Buluçlar satirigi
Nowcha (Bu gün, 04:34:56)
Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Nowcha (Bu gün, 04:30:24)
Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym... dowamy
Edebiýat | Bilbil okasyn
Nowcha (Bu gün, 04:28:22)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS