Gurbannazar Ezizowdan Halyl Kulyÿewe - Halanlaryma goş
Teswirleri:
320Özümiziňki
Guvanjovna
12.06.2019 / 12:02:10
+4
Bilÿän, bir wagtlar bolmaryn menem,
Bolmaryn, elbetde, hemme düşünÿä.
A men öz ömrümi şeÿle sürerin,
Goÿ, ölemde men ÿetmäÿin bu dünÿä

Aýdyşy ýaly hem boldy...dogurdaanam,hazir ''OL ÝETENOK BU DÜNÝÄ!''
56Özümiziňki
Asuda_durmush
12.06.2019 / 14:26:05
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+2

Halyl Kulyýew gowy ýazýa halypa
558Gytyndan
Золушка
12.06.2019 / 14:34:41
Терпения ключ от рая

+1

Ay aydyñ gijeler ullakan aýyñ
Ashagynda yurek syry achylar...manyly..gowja gowshgy gysgajyk ..sag boluñ paylashanyñyza👍👍
1644Özümiziňki
Yolagchy
12.06.2019 / 14:54:44
+1
Ýetenok Howwa!
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net