Mowzuk

Diňe agza bolanlara

Soňky teswirler
Nirvana, heheh:D 2... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Gurgenchli (Bu gün, 14:49:57)
Manyly goşgy... dowamy
Gürrüňdeşlik | Oturaryn gelerine garasyp, Yone garasyanym sen nirden biljek?!
Sapa.H (Bu gün, 14:48:09)
Şundanam bir goşgy bolarmy.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Salam al.Duzen.A.Aşyrowa
Sapa.H (Bu gün, 14:42:03)
Heheh:D... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Nirvana (Bu gün, 14:22:06)
AΫgΰl❁✿, Hemmelere gerekli mowzuk Aýgül sagja bol...... dowamy
Ylym-Bilim | Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»
I Know You (Bu gün, 14:12:21)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net