Gülmek ömürden diýää 😀😁 - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1671Täzeje
#butis
12.06.2019 / 00:53:16
+1
666
Malvina
12.06.2019 / 00:56:28
+2
Dowamly bolsun

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 01:04:33
+2
Malvina, nesip bolsa
1120Täzeje
amancik
12.06.2019 / 00:57:17
+1
bratan
666
Malvina
12.06.2019 / 00:58:26
+1
Pully degishme has gyzyklyja eken

596Gytyndan
Gürgençli
12.06.2019 / 01:04:56
+2
Malvina,
1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 01:05:07
+1
Malvina, gownunize yarasa boldy
1669Täzeje
hanow
12.06.2019 / 01:01:03
+1
596Gytyndan
Gürgençli
12.06.2019 / 01:04:01
Melikämiň gözleginde:)

+1

373Hakyky dost
SerVi
12.06.2019 / 01:06:26
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

+1

ahry sony bir gulduryan mowzuga tapdymey
Molodes super

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 01:09:49
+2
SerVi, minetdar siz yylgyrsanyz boldy galan zat hic
373Hakyky dost
SerVi
12.06.2019 / 01:15:33
+2
Boldymy şol yylgyrsym ya dowam edeyimi
1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 01:19:16
+2
😄😄😄😄😄bolar bolar
1644Özümiziňki
Yolagchy
12.06.2019 / 14:15:43
+1
940Betinden
TNT
12.06.2019 / 01:17:54
Мечтай смело!

+1

20 yyl diyaydimi

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 01:20:27
+2
TNT, sonun kan sapaga tayynlanmana gitmeli dal oydyan drug
940Betinden
TNT
12.06.2019 / 01:21:59
+1
Kimlere baryanyna baglyda
1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 01:22:50
+2
olam bagtyndan gylyjyny syryp duran bolsa diyanmi
940Betinden
TNT
12.06.2019 / 01:24:36
+1
Edil ozi nokadyna bardyn
1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 01:25:27
+2
320Özümiziňki
Guvanjovna
12.06.2019 / 08:54:26
+1
Internedi öçürseler, etmäne iş tapman durmuşyñ hakda serýozny pikirl... aý ýok. Boldy, açdylar.

MEN telefonuň zarýady çökende durmuş hakynda serýozny pikirlenýan...5 minut

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 10:01:30
+0
Guvanjovna, tapyanay
109Gytyndan
Mr.Banan
12.06.2019 / 09:59:14
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+1

Gapjykly bet eken

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 10:02:13
+0
Mr.Banan,
1923Täzeje
MrOKaS
12.06.2019 / 10:20:03
+1
Wahaha hemmesem gowy ekenay prosta super durmushdan alynan degishmeler gyzykly bolyandyr yadama dos

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 14:06:16
+1
MrOKaS, saol dos
1825Özümiziňki
Gahryman
12.06.2019 / 10:22:04
Mensizlik seni bagtly edyän bolsa, ÿoklugym saña sowgat bolsun!!!

+1

gülüp-gülüm içimi gyrdym munnetdar awtor!

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 14:07:07
+1
Gahryman, sanada minetdar okanyna dos
558Gytyndan
Золушка
12.06.2019 / 10:22:50
Терпения ключ от рая

+1

Guluba hezil etdim.sagja bol kop kop👍👍yene paylashyp dur..

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 14:07:35
+1
Золушка, hokman
274Öwreniji
Sabryna
12.06.2019 / 11:51:32
+1
Internet öcse😀😁

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 14:07:56
+1
Sabryna,
1644Özümiziňki
Yolagchy
12.06.2019 / 14:21:58
+1
Gyt ekeni dost!

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 18:04:28
+0
Yolagchy, saol drug
793Täzeje
Sofia
12.06.2019 / 14:24:25
+1
Ozun duzyanmi?

1083Betinden
zver1
12.06.2019 / 18:04:47
+0
Sofia, hemesini dal onda mundan esityan
1088Özümiziňki
Hossar
13.06.2019 / 16:19:21
Ýaňyzlyk Asudalykdyr!

+1

1nji bet ekenlayyyy😂😂😂😂😂😆😆

1083Betinden
zver1
13.06.2019 / 18:56:57
+0
Hossar,
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net