Pederim - Halanlaryma goş
Teswirleri:
558Gytyndan
Золушка
11.06.2019 / 22:43:07
Терпения ключ от рая

+1

Gowyja goshgy ..kop kop sag boluñ bize yetireniñize.minnetdar..👍🌷🌷🌷

182Gerekli
Gumlygelin
11.06.2019 / 23:23:49
+0
Золушка, 💖
666
Malvina
12.06.2019 / 01:49:58
+1
Gelneje tuweleme
666
Malvina
12.06.2019 / 01:50:20
+1
Kakalarymyzyn baryna shukir
1004Täzeje
sulgunjik
12.06.2019 / 02:26:47
+1
Sag boluň jora jan

Siz iň bagtly gyzlarsyňyz kakaly gyzlar
320Özümiziňki
Guvanjovna
12.06.2019 / 08:43:35
+1
wahhhhh gelnejemjaaan,kakam bolanda

Şeýle ünji saña dert berýän bolsa,
Zyñ ünjini ,arkaýyn bol pederim .
Başyñ egilmegne ýol bermen asla,
Gyzlaryñdan bolmasyn hiç hederiñ.


perzentleriniň bagtyny görmek nesip edäýmelidi-dä....Allajan,ony hem köp gördümika

ir bilen biraz aglap köşeşdim....minnetdar ajaýyp goşgy üçin

182Gerekli
Gumlygelin
12.06.2019 / 11:26:03
+0
Guvanjovna, kakañ ruhuna hemme zat aýandyr uýam.Siziñ bagtyñyzy diläp bakyýetde rahat ýatsyn pederiñ körpeje uýam.
320Özümiziňki
Guvanjovna
12.06.2019 / 11:48:58
+0
ämin genjemjan
320Özümiziňki
Guvanjovna
12.06.2019 / 08:45:49
+1
şunuň ýaly gowy mowzuklary wip edäýmelida
771Özümiziňki
Awara
12.06.2019 / 13:25:36
+1
Sag bol, Gumlygelin,sag bol. Örän ajaýyp hem täsirli, duýgylary oýarýan gosgy bolupdyr.

182Gerekli
Gumlygelin
12.06.2019 / 14:25:09
+0
Awara, sizem sag boluñ.
339Özümiziňki
Mergen
12.06.2019 / 14:57:37
+1
Tüweleme, höwri köp bolsun!
556Gerekli
MILANA
12.06.2019 / 16:18:35
Özüňden özgä zar etme, Alla!

+0

Dowamly bolsun, ýetirip dur!
223Täzeje
Lachyn
13.06.2019 / 09:58:58
+0
Bu goşgy gozumi yashlady edil özüm düzen ýaly.Allajan kakalarymyzyn yashy uzak bolsun! Çagalarynyň bagtyna guwanyp uzak yashamak miýesser etsin
355Hakyky dost
Elif
13.06.2019 / 09:59:49
Tell the truth and then run.

+0

Sizi terbiyelán pederin iki dunyasi abat bolsun
Soňky teswirler
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net