Düşünemok...(oýlanma) - Halanlaryma goş
Teswirleri:
558Gytyndan
Золушка
11.06.2019 / 22:08:17
Терпения ключ от рая

+3

Giñ bol..sabr..shukur. agla giñar yuregin kalbyñ ichinden EsrafurAllahy gaytalap gez..ozune iñ yakyn adamlaryñ barlygyna saglyk omur dile.. dutgulara kop ozun berme.. oylanmañ ajayyp ..yone ozuñe sabr shukur kop dile..🌷🌷🌷

1679Gytyndan
spagetti
11.06.2019 / 22:27:33
+3
Золушка, menem goldaýan. Dogry aýdýañ, şolar ýaly bolmaly. Bu bir 5 günlük ýalançyda hemme zada üns bermän özüñi dogry ýola salmaly
558Gytyndan
Золушка
11.06.2019 / 22:32:48
+1
Goldamana geldinmi tuweleme golda onda..😆
1679Gytyndan
spagetti
11.06.2019 / 22:34:46
+2
Золушка, plýuslarym ýene-de gutaryp galypdyr😭
24Täzeje
Melike
11.06.2019 / 22:08:52
"LÄ ILÄHE ILLALLAH"

+0

*howlukmada
vip edip beräýiň men edip bilemok

182Gerekli
Gumlygelin
11.06.2019 / 22:18:42
+0
Melike, hakykatdanda käte bu mesele darykdyrýar.Emma bu adamlardan oñat adamlañ has köplügi rahatlyk berýär.
1644Özümiziňki
Yolagchy
11.06.2019 / 22:31:29
+0
Gaýgy etmäň Uýam hemme zat inşallah gowy. Mundanam gowy bolar. Hiç zada üns bermäň. Özi şu wagt adamlar ýaramaz boldylar. Gyzy ýok oglany ýok köpsi patrat boldylar.

Oýlanma söz ýok. Gowy ýazylan, tüweleme adamyň ýüreginden ýöreýär.
24Täzeje
Melike
11.06.2019 / 22:55:21
"LÄ ILÄHE ILLALLAH"

+0

Vip un saol gelneje!
666
Malvina
11.06.2019 / 23:01:25
+0
Rahatlyk bilen ginligi Yokarkyn ozi yoldash etsin!
456Täzeje
Chukazawr
12.06.2019 / 06:43:13
50% sarkazm 50% metaforadan yasalan adam

+0

Gynansakda bizde medisina sendaki keseli boyunam alanok. Osen yurtlarda terapiya bilen antidepressantlar bilen bejerilya bu depressiya. Jadyly kömelejikleri iyseňem tazeden yaşamana howes doredya diyyaler wölin.
56Özümiziňki
Asuda_durmush
12.06.2019 / 11:16:50
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+0

Çukazawryñ aýdyşy ýaly bu bir was was yaly kesel.

Men saña kabir soraglary berjek.

Maşgalañ doly barmy. Enen atañ doganlañ olaryñ arasynda seni alada goýýanlary barmy?

Hey bir käri arzuw edeñokmy?

Kitap okamak bilen gyzyklanyanmy?

Oyuñden başga dostlaryñ joralaryñ bilen düşünşip bilmeýäñmi ýa?

Içindäki ses saña nätanyş arap sözlerni gaytaladyarmy?

Eger jogaplarny bu yerde aydasyñ gelmese şahsyma ýazaý. Saña ýalnyzlykdan dynmgy öwredeyin. Meñ bilen Iki aý ic döküşip gez. Iki aydan hic hili özüñi ýalñyz duýmak içgysma galmaz ýaly edeýin.
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net