Saparmyrat Türkmenbaşy. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1861Täzeje
BAY-HAN
10.06.2019 / 19:59:13
+1
Minnetdar Ayka yetirenine

633Öwreniji
Redmi
10.06.2019 / 20:09:24
+0
Sagbol
558Gytyndan
Золушка
10.06.2019 / 20:09:55
Терпения ключ от рая

+1

Gaty ajaýyp goshgy..Ruhnamadan ..pahyr gowy yazyady..Sag paylashanyña kop kop.👍🌷🌷🌷

195
Topban
11.06.2019 / 15:03:09
+0
Золушка, Ruhnamada oňýaly goşgy okamok menä
558Gytyndan
Золушка
11.06.2019 / 16:06:35
+0
Gaty gowda shol..
1790Täzeje
FC=Real=Madrid
10.06.2019 / 20:23:08
+0
Aý dost kimem bolsañ goýanyñ üçin ALLA ýalkasyn! Ilkinji bas tutanmyzdy! Hudaýjan onyñ jaýyny jennet etsin.

805Betinden
Aýka
10.06.2019 / 20:53:05
+0
FC=Real=Madrid, Salam ämin gowy goryan adamlarymy hem Allah bile yalkasyn.
1010Täzeje
Ferrari
10.06.2019 / 23:14:58
Iki minut gürleşip günboýy bagtly bolmakdyr yşk.

+1

Turkmenteleýaylymlarynda wideo ýazgy şekilinde öziniñ okap durşy gözöñume gelip gitdi.

1603Öwreniji
Foton
11.06.2019 / 16:27:55
+0
Ferrari, gozune yasham gelip gitdimi neressan okap durka
1894Täzeje
cxasxkaa
10.06.2019 / 23:36:01
+0
коп коп миннетдар.. гозлап йорен гошгуларымдан бири
1083Betinden
zver1
11.06.2019 / 14:19:47
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+1

Gaty Beyik adamdy. Beyikligi olenden son bilner diyami kerim aga
195
Topban
11.06.2019 / 15:02:00
+1
1.Gynanmaly yeri indi yatlanmayany
2.Ýatlansada Saparmyrat Türkmenbaşy, Saparmyrat Nyýazow . Hany Beýigi
Soňky teswirler
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
Terjimäni kim etdikä? Birhili gödek terjime edilipdir, sözlemleri hem owadanlap bilmändir. Ÿa sho videonyñ özüni görüp ÿazdymyka?... dowamy
Gürrüňdeşlik | Bahar gelyär,emma men yene gorubilmeyärin
Lunluchi (Bu gün, 01:44:35)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net