Bu ýene-de sen hakynda... - Halanlaryma goş
Teswirleri:
109Gytyndan
Mr.Banan
09.06.2019 / 22:11:36
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+1

Mmmbah diydirday bula tuweleme gowy yazypsyn...

666
Malvina
09.06.2019 / 22:13:09
+2
Mr.Banan, Alla yalkasyn!
206Gytyndan
ahrί 🌸
09.06.2019 / 22:15:57
Bir kişä ÿylgyrmak hem sadakadyr.😊

+1

Ÿüregiñizde beslän ähli ajap arzuwlaryñyz hasyl bolsun uÿam😊

666
Malvina
09.06.2019 / 22:47:35
+2
ℳahrί 🌸, Alla yalkasyn uyam. Kop sag bolun!
828Gold
Anonimka
09.06.2019 / 22:22:56
Ýylgyryşlara seredip ýylgyrýan..........

+1

Gulum tekemi sen ya yomut?

666
Malvina
09.06.2019 / 22:48:03
+3
Anonimka, teke uyam
419Öwreniji
Роза🌹
09.06.2019 / 22:29:14
Sen hiç ejizleme, Durmuş kyndyr ejizlere!!!

+2

Arzuwlarynyz hasyl bolsun!

666
Malvina
09.06.2019 / 22:49:14
+2
Роза🌹, kop sag bol gülüm. Alla yalkasyn!
1848Täzeje
Exclusive_77
09.06.2019 / 23:08:10
+1
Arzuvlarynyz hasyl bolsun!!!

666
Malvina
09.06.2019 / 23:16:47
+2
Exclusive_77, kop sag bolun!
1865Täzeje
Лунный цветок
09.06.2019 / 23:26:10
+2
Puç boljak arzuwlar edipdir kimem bolsa, ýatan hassaň arzuwynyň ysy gelýar ýazgytdan


Ýetireňde sagbol diýaýmek galýar

666
Malvina
09.06.2019 / 23:35:42
+1
Лунный цветок, yazana men uyam. Yatan hassa-ha dal ozumem. Yone yazasym geldide yazaydym
1865Täzeje
Лунный цветок
09.06.2019 / 23:37:55
+1
Ynandyrjy däl
666
Malvina
09.06.2019 / 23:40:02
+1
Лунный цветок, bolup biler. Kemter gaydan yerlerim uludyr onda.
195
Topban
10.06.2019 / 23:30:19
+1
Лунный цветок, tanap yoren adamyň ysy gelya
1222Täzeje
Diyar
10.06.2019 / 19:59:27
+2
WASPYŇ
Kirpikleri ok sen, gaşlary ýaýsyň
Göýä dünýä iberilen serpaýsyň
Uçaryn serpaýa laýyk bolaýsam
Näderin men şol serpaýdan galaýsam..
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Gözelik hazyna, bolsa iñ baýsyň
Gözlerime şöhle, ýüregme jaýsyň
Gündüzime Günüm, gijäme Aýsyň
Arzuwma ýetdigim öz taýyñ saýsaň
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bir ömür sadygyñ bolup men galsam
Razy men yşkymy ýüregňe salsaň
Dünýäde erbetlik baýlyk bolaýsa
Onda sen älemde iñ bir gedaýsyň.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ömrüñe jan-saglyk nury çaýylsyn
Mertebäň beýikden beýik saýylsyn
Jan-saglyk dilegi, bolsa bir aýdym
Onda aýdym müdümilik aydylsyn.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Göwnüñ bilen gyşda ýagan ak garsyň
Dünýäde bir bendä namyssyñ, arsyň
Ugruñda ölýäne göwün beräýseň
Onda sen men bendä hakyky ýarsyň.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Saňa päk arzuwmy sanasam sansyz
Sensiz bu durmuşym göýä manysyz
Ak ýürege ýazylmaly hat bolsaň
Onda sen ýazyldyñ galam-kagyzsyz.

192Täzeje
barca
11.06.2019 / 06:50:23
+1
Diyar, +...
1222Täzeje
Diyar
17.06.2019 / 20:16:51
+1
Spas
192Täzeje
barca
11.06.2019 / 06:52:59
Gowluk eden ýaly görünme, gowluk et GÖRÜNME

+1

Ahli arzuwlan(mowzukdakylar bn caklenman)hasyl bolsun !!

666
Malvina
11.06.2019 / 07:56:22
+0
barca, donenim
Soňky teswirler
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
Terjimäni kim etdikä? Birhili gödek terjime edilipdir, sözlemleri hem owadanlap bilmändir. Ÿa sho videonyñ özüni görüp ÿazdymyka?... dowamy
Gürrüňdeşlik | Bahar gelyär,emma men yene gorubilmeyärin
Lunluchi (Bu gün, 01:44:35)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net