Bu ýene-de sen hakynda... - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1083Betinden
zver1
09.06.2019 / 23:58:59
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+2

24 sagat vip etjekdim bagysla 21 boldy

666
Malvina
10.06.2019 / 00:01:35
+4
zver1, okanyna we halanyna begendim. Kop sag bol.
1870Özümiziňki
Akpamyk_Ak
10.06.2019 / 00:06:38
+2
Wah arzuwlar nahili ajap arzuwlar. Ikinji arzuwyñ mana geregi eken!

666
Malvina
10.06.2019 / 00:28:42
+3
Akpamyk_Ak, alayyn uyam))
1870Özümiziňki
Akpamyk_Ak
10.06.2019 / 00:31:26
+2
Malvina ol arzuwlar mana oñler gerekdi hazir we indi gerekdal, ozunde galsyn goý sen ol arzuwlaryñ hasyl bolsun nesip bolsa!!

666
Malvina
10.06.2019 / 00:34:37
+3
Akpamyk_Ak, Alla yalkasyn uyam
556Gerekli
MILANA
10.06.2019 / 04:58:55
Özüňden özgä zar etme, Alla!

+2

"Adam arzuwsyz bolmaz, guş ganatsyz" diýilýä weli, ýöne esasy dileg edimelimiş. Nämäni arzuw edýän bolsaň, şony hem dileg etseň, biri kabul bolmasa, biri kabulmyş. Geljege umyt baglap, eden arzuw-hyýalyň amala aşsyn, Eýjejigim!
Ýerine düşürip, owadanlap ýazypsyň, ajap bolupdyr ýazgyň. Berekella!

666
Malvina
10.06.2019 / 10:38:40
+3
MILANA, sag bol uyam. Mashgalanyza guwanyp yashan!
182Gerekli
Gumlygelin
10.06.2019 / 06:22:20
+2
Ak arzuwlar amal bolar Malwinam.

666
Malvina
10.06.2019 / 10:39:14
+3
Gumlygelin, Alla yalkasyn gelnejem.
187Gytyndan
#Mira
10.06.2019 / 08:17:00
Gaplaň bir gezek ýüziňe arlar,güjik müň gezek arkaňdan hawlar...

+2

bizi şojagaş arzuwlar ýaşadýar dälmi....

666
Malvina
10.06.2019 / 10:40:01
+3
#Mira, hawa jan. Sholardan ayrylmaly bolmalynda herna
Soňky teswirler
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net