KÄSE SEN (satiriki goşgy Pyhy Tagan) - Halanlaryma goş
Teswirleri:
596Gytyndan
Gürgençli
09.06.2019 / 21:21:27
Melikämiň gözleginde:)

+1

Menä şu goşgyny näçe okasamda okap ýadamok

109Gytyndan
Mr.Banan
09.06.2019 / 21:30:35
+1
Gürgençli, bizem sheyle onem okapdyk yene:de okadyk
596Gytyndan
Gürgençli
09.06.2019 / 21:37:45
+1
2-3 ýyl mundan öň ertirde hem paýlaşypdym
596Gytyndan
Gürgençli
09.06.2019 / 21:38:17
+1
Okanyň üçin minnetdar
109Gytyndan
Mr.Banan
09.06.2019 / 21:42:59
+1
Gürgençli, ertirde shu nik bilen otyryadynmy?
596Gytyndan
Gürgençli
09.06.2019 / 21:47:02
+1
Ýok, ertirde lakamym başgady.
109Gytyndan
Mr.Banan
09.06.2019 / 21:50:43
+1
Gürgençli, men ertirde @soho lakam bilen otyryadym yadyna dushyan bolsa
596Gytyndan
Gürgençli
09.06.2019 / 22:02:40
+1
Dostlum ýatlap bilmedim, ertirde 5-6 agzaň lakamy ýadymda galypdyr, Goldsoft, Manager, Kerwenbaşy, Atakaka, Erkinçi, Nowça, Grizly, şular
828Gold
Anonimka
09.06.2019 / 22:10:03
+2
Gürgençli, grizly su yerdenem cykanok
596Gytyndan
Gürgençli
09.06.2019 / 22:14:57
+0
Howwa.
223Täzeje
Lachyn
10.06.2019 / 08:31:15
+1
Bezza agza gerek
828Gold
Anonimka
10.06.2019 / 10:44:56
+1
Yok
596Gytyndan
Gürgençli
12.06.2019 / 00:11:26
+0
TNT agza
940Betinden
TNT
12.06.2019 / 00:20:29
+0
Gürgençli, a cho srazu ya a ?
596Gytyndan
Gürgençli
12.06.2019 / 00:33:09
+1
Tüweleme adyňy tutarlyk bar eken derrew ýetip gelliň. Men orsça bilemok, türki dillerde gürle doss
1242Gytyndan
Beauty
09.06.2019 / 22:30:58
EDEP, SOÑRA SÖYMEK...

+1

Govja goshgy minnetdar yetirenine

596Gytyndan
Gürgençli
12.06.2019 / 00:10:43
+1
Beauty, sagbol
558Gytyndan
Золушка
11.06.2019 / 19:49:29
Терпения ключ от рая

+1

Gowy yazylan Pyhy Tagany kop okayan hemme goshgulary diyen yaly degishme aheñinde azylan sag bol paylashanyña .👍👍

596Gytyndan
Gürgençli
12.06.2019 / 00:11:08
+0
Золушка, okanyň üçin sagjabol
373Hakyky dost
SerVi
12.06.2019 / 00:44:53
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

+1

Super bet gosgulary tapyanyzey
bravoooooo

596Gytyndan
Gürgençli
13.06.2019 / 20:56:49
+1
SerVi,
456Täzeje
Chukazawr
13.06.2019 / 05:57:05
50% sarkazm 50% metaforadan yasalan adam

+0

Arada pyhy taganyn ogly gezip yoren eken. Bir cilim berip aydym aytdyryalar. Olam hos bolup aydya
Soňky teswirler
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
Terjimäni kim etdikä? Birhili gödek terjime edilipdir, sözlemleri hem owadanlap bilmändir. Ÿa sho videonyñ özüni görüp ÿazdymyka?... dowamy
Gürrüňdeşlik | Bahar gelyär,emma men yene gorubilmeyärin
Lunluchi (Bu gün, 01:44:35)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net